1. نوشته هایی با برچسب هفنته خوابگاه
جشنواره ورزشهای همگانی ویژه دانشجویان پسر دانشگاه ارومیه برگزار شد
گزارش؛

جشنواره ورزشهای همگانی در بخش پسران  در محوطه ورزشی کوی خوابگاهی پسران در پردیس نازلو توسط انجمن ورزشی دانشگاه و با همکاری هیئت دانشجویی اباالفضل العباس برگزار گردید.

قالب خبری