1. نوشته هایی با برچسب مسئولین دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه، سر تیتر خطبه های نماز جمعه شد
گزارشی از دانشگاه ارومیه؛

آنجا که رهبر انقلاب درباره ۹ دی فرمود؛ این یک حماسه ماندگار است و مردم احساس وظیفه کردند و عمل صالح را انجام دادند، در این میان عده ای از مسئولین با بستن دکمه بالای یقه یا با به دست گرفتن تسبیح می خواهند خود را معتقد نشان بدهند و در توجه به گرامیداشت برنامه ۹دی به آسانی خود را کنار می کشند.

مسئولین دانشگاه نسبت به اتفاقات رخ داده در دانشگاه پاسخ گو باشند
امام جمعه ارومیه؛

امام جمعه ارومیه گفت: مسئولین دانشگاه باید نسبت به این اتفاقات هوشیار باشند واجازه ندهند بعضی ها با این رفتار هایشان دین را زیر سوال برده ومحیط  دانشگاه را آلوده ساخته و سوت وکف بزنند و بروند.که هیچ کدام از این ها شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست وامیدواریم مسئولین دانشگاه نسبت به این اتفاقات پاسخگو بوده وبا  تصمیمات منطقی وعقلانی برای مراسمات مجوز صادر نمایند.

قالب خبری