1. نوشته هایی با برچسب مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت
یازدهمین جشنواره «رسانه و نشریات دانشجویی» برگزار می‌شود
به میزبانی وزارت بهداشت؛

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت با بیان اینکه یازدهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی را با همکاری دیگر دستگاه‌های دانشگاهی برگزار می‌کند، گفت: فراخوان یازدهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان فروردین ماه اعلام می‌شود.

قالب خبری