1. نوشته هایی با برچسب محمود پور یوسف
بازگشت به ندای اسلام مهمترین پیام انقلاب است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه؛

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه گفت: بازگشت به ندای اسلام و دستیابی به استقلال همه جانبه مهمترین پیام انقلاب اسلامی است

قالب خبری