1. نوشته هایی با برچسب سختی آب
سلامت دانشجویان دانشگاه ارومیه در خطر است/ آب دانشگاه در مدار بی کیفیتی
گزارش/

آب یکی از مهمترین دغدغه صنفی دانشجویان دانشگاه ارومیه است و طی چند ماه اخیر به دلیل پایین آمدن کیفیت و نبود بهداشت، اعتراض دانشجویان را برانگیخته است.

قالب خبری