1. نوشته هایی با برچسب سجاد ترابی
۹ دی نشان داد ملت ایران فرهنگ عاشورایی دارند
دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان؛

دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان گفت: این حماسه  نشان دهنده عظمت و بزرگی فرهنگ عاشورا بود. این فرهنگ حسینی بار دیگر به یاری مردم ایران آماده و فتنه بزرگی که دشمنان خارجی و منافقین داخلی برای سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی کشیده بودند را از بین برد.

مسئولین دانشگاه ارومیه تفکر انقلابی ندارند
دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه؛

دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه: وقتی در کابینه دولت محترم هستند کسانی که علنا با سران فتنه ملاقات می کنند انتطار میرود که در دانشگاه هم حامیان آنان بیایند و سخن بگویند و جلوی این را فقط تفکر انقلابی می گیرد و حداقل شناختی که بنده از مسولین دانشگاه ارومیه دارم این است که این تفکر را ندارند.

دانشجو با پیروی از ولایت به انحراف کشیده نمی شوند
دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه؛

دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: آن زمان که جنبش دانشجویی گوش به فرمان ولی فقیه باشد هیچ گاه منحرف نشده و استقلال خود را حفظ خواهند کرد.

دانشجویان نسبت به فتنه های جدید آگاه باشند
در گفتگو با سجاد ترابی مطرح شد؛

دبیر سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: امروز حمایت تشکل اصلاح طلب دانشگاه از اغتشاش گرانی که حتی دکتر روحانی آنها را محکوم کرده نشان دهنده این است که هنوز ادامه دهنده آن اغتشاش گران ادامه دارد پس باید دانشجویان ما و مردم ما هوشیار باشند که شاید سرمداران فتنه های آینده همین از نزدیکان ما و دوستان دانشگاهی ما باشند.

قالب خبری