1. نوشته هایی با برچسب روزه داری
۷ سوال پرتکرار احکام روزه برای دانشجویان در ماه رمضان
از احکام خاص خوابگاه تا نمازهای یومیه؛

اگر چهار روز در هفته را به محل تدریس رفت و آمد داشته باشند، نماز آنان تمام و روزه شان صحیح است. اگر سه روز در سفر باشند، بنابر احتیاط، بین نماز شکسته و تمام، جمع کنند و بنابر احتیاط، روزه بگیرند و قضای آن را نیز به جا آورند و اگر کمتر از سه روز باشد، نماز، شکسته است و روزه، صحیح نیست.

توصیه هایی برای سلامت بیشتر در روزه داری
اصول تغذیه صحیح در ماه رمضان؛

یک روزه داری ثمربخش و دارای بیشترین تاثیر در نامین سلامت جسمی روزه داران مستلزم رعایت برخی اصول تغذیه صحیح متناسب با وعده های افطار و سحر می باشد.

۶ پیشنهاد غذایی در ماه رمضان برای اینکه مغزتان هنگ نکند!
قابل توجه دانشجویان روزه‌دار؛

به طور معمول و در روزهای عادی، غالب دانشجویانی که در خوابگاه‌های دانشجویی مستقر هستند، تغذیه مناسبی ندارند و آنهایی هم که خوابگاهی نیستند، یا برنامه غذایی منظم ندارند و یا مجبورند از همان غذای دانشگاه بخورند که کیفیت چندانی ندارد.

قالب خبری