1. نوشته هایی با برچسب روحانی علیه روحانی
روحانی علیه روحانی!
غربگرایان برای جنازه برجام حلوا و خرما تدارک می‌بینند؛

برجام برای غرب‌گرایان حاضر و غایب تبدیل به یک مشکل شده است. نه می‌توانند آن را به سرانجام برسانند و نه می‌توانند آن را ترک کنند. همین امر سبب شده است تا سخنانی سراسر تناقض از دولتمردان بشنویم که برجام آن نوشداروی معجزه‌آسا نبوده که ملت انتظار داشته‌اند.

قالب خبری