1. نوشته هایی با برچسب رادیکالیسم احمدی‌نژاد
چرایی تشدید رادیکالیسم احمدی‌نژاد
یادداشتی پیرامون نامه اخیر رئیس‌جمهور سابق به رهبر انقلاب؛

احمدی نژاد همچنان در حال تکرار یک خطای استراتژیک است که خیلی ها قبل از او این مسیر بی‌راهه را طی کرده اند و با قلدرمآبی قصد داشتند با ایفای نقش رادیکال در مقابل نظام و رهبری این نظام زمینه امتیازگیری را فراهم کنند.

قالب خبری