1. نوشته هایی با برچسب رئیس دانشگاه پیام نور ارومیه
دستیابی به یک کشور مستقل و مقتدر هدف مردم از انقلاب اسلامی بود
رئیس دانشگاه پیام نور ارومیه؛

رئیس دانشگاه پیام نور ارومیه گفت: هدف مردم از انقلاب در سال ۵۷ که مردمی ترین انقلاب در دنیا می باشد، دستیابی به یک کشور مستقل، مقتدر و آزاد بود

قالب خبری