1. نوشته هایی با برچسب جهاد اکبر
تضعیف نظام جنایت،توجیه آن حماقت و تکمیل آن رسالت است
رئیس ستاد اقامه نماز کشور؛

رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: تضعیف نظام جنایت،توجیه آن حماقت و تکمیل آن رسالت است ، بااخلاق و محبت مردم را جذب کنید.

قالب خبری