1. نوشته هایی با برچسب بسیج سازندگی
مجمع جهادگران در آذربایجان غربی شروع به کار کرد
گزارش؛

مجمع جهادگران آذربایجان غربی بعد از ظهر دیروز با حضور سرگروه های جهادی و مسئولین سازندگی سپاه شهدا، سازمان بسیج دانشجویی کشور و مسئول ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان غربی بطور رسمی شروع بکار کرد.

قالب خبری