1. نوشته هایی با برچسب اسماعیل آین
گسترش عدالت در جامعه پیام اصلی انقلاب اسلامی بود
عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه؛

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه گفت: از پیام هایی اصلی انقلاب می توان استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی کشور، رفع هر نوع تبعیض و گسترش عدالت در جامعه، احیا کرامت انسانی و نقش مردم در حاکمیت با تعیین سرنوشت خود را نام برد.

قالب خبری