اولین پس لرزه بی تدبیری در پذیرش دانشجویان دکتری
گزارش؛

بعد از اشتباه جبران ناپذیر معاونت آموزشی دانشگاه درباره نوع پذیرش دانشجویان دکتری اولین پس لرزه این حادثه در گروه برق الکترونیک این دانشگاه اتفاق افتاد.

فرافکنی مسئولین بجای معذرت خواهی!!
گزارش؛

بنابه اتفاقات گذشته و اخیر در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشگاه ارومیه درباره دانشجویان دکتری و پذیرش بی سابقه این دسته از دانشجویان در سال ۹۶ ما را بر آن داشت تا درباره مسئله مهم علمی تحقیق و تفحص نموده و به یک سری مطالب دست پیدا کنیم.

چرا روشنفکرنماها درباره میانمار کمپین آزادی تشکیل نمی دهند؟!
بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه؛

بیانیه مهم بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه به دنبال کشتار وحشیانه مسلمانان مظلوم میانمار صادر شد.

افتتاح یادمان جدید شهدای گمنام دانشگاه ارومیه در اربعین
روابط عمومی دانشگاه ارومیه؛

روابط عمومی دانشگاه ارومیه از افتتاح یادمان جدید و بازسازی شده شهدای گمنام دانشگاه ارومیه در ایام نزدیک به اربعین خبر داد.

شروع بکار دانشکده های تازه تاسیس از سالتحصیلی جدید
گزارش؛

 دکتر هادیان در خصوص وضعیت نهایی دانشکده های جدید واقف در دانشگاه نازلو گفت: تمام بخش های دانشکده اقتصاد و تربیت بدنی بغیر کتابخانه دانشکده های مربوطه بصورت کامل انتقال یافته است و نیز کلیه کلاس های هر سه دانشکده شیمی و برق و کامپیوتر از سالتحصیلی جدید در دانشکده های تازه تاسیس برگزار خواهد شد لذا کلیه دانشجویان محترم از سال تحصیلی جدید در دانشکده تازه تاسیس اقتصاد و تربیت بدنی مشغول به تحصیل خواهند بود.

مقصر اصلی کارشناس مربوطه است!؟
جوابیه مبهم معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه؛

معاونت آمورشی دانشگاه ارومیه در مورد نحوه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری سال ۱۳۹۶ جوابیه مبهمی صادر کرد.

قالب خبری