دانشجویان دانشگاه ارومیه؛
تاریخ: ۳:۴۸ :: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
بعنوان نایب دبیر و دبیر روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کشور انتخاب شدند

دانشجویان دانشگاه ارومیه به عنوان نایب دبیر و دبیر روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کشور انتخاب شدند

به گزارش نسل برهان ، محمد کوهانی دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب و کمیل ولی زاده دبیر انجمن علمی دانشجویی ماشین های صنایع غذایی به ترتیب به عنوان نایب دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی آب کشور و دبیر روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مکانیک بیوسیستم و مهندسی ماشینهای صنایع غذایی و مکانیزاسیون کشور در سومین مجمع اتحادیه انجمن های علمی کشور انتخاب شدند این مجمع به مدت دو روز شانزدهم و هفدهم تیرماه در تهران برگزار شد.

 

لینک کوتاه مطلب : http://nasleborhan.ir/?p=5211