با فرارسیدن عید فطر؛
فیلم/نماز عید سعید فطر در دانشگاه ارومیه برگزار گردید

هم زمان با فرارسیدن عید فطر نماز عید سعید فطر در دانشگاه ارومیه برگزار گردید.

به گزارش نسل برهان ، هم زمان با فرارسیدن عید فطر نماز عید سعید فطر در دانشگاه ارومیه برگزار گردید.