گزارش تصویری؛
نمایشگاه مشترک دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان ایرانی و ترک در وان ترکیه

نمایشگاه مشترک برخی از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان ایرانی و ترک در وان ترکیه با محوریت دانشگاه ارومیه برگزار شد.

به گزارش نسل برهان، نمایشگاه مشترک برخی از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان ایرانی و ترک در وان ترکیه با محوریت دانشگاه ارومیه برگزار شد.