گزارش؛
جشن اعیاد شعبانیه در دانشگاه های ارومیه

همانند سال های دیگر در دانشگاه های ارومیه اعیاد شعبانیه بهمراه پخش شیرینی و شربت برگزار شد.

به گزارش نسل برهان، همانند سال های دیگر در دانشگاه های ارومیه اعیاد شعبانیه بهمراه پخش شیرینی و شربت برگزار شد.

برچسب ها: