گزارش تصویری؛
پایان پروژه جهادی مرمت خانه محروم  در میاندوآب

صبح امروز پروژه جهادی مرمت خانه محروم در میاندوآب بدست دانشجویان جهادی در بخش باروق توسط حوزه بسیج دانشجویی شهرستان میاندوآب به پایان رسید.

به گزارش نسل برهان،  صبح امروز پروژه جهادی مرمت خانه محروم در میاندوآب بدست دانشجویان جهادی در بخش باروق توسط حوزه بسیج دانشجویی شهرستان میاندوآب به پایان رسید.