رییس صندوق رفاه دانشجویان خبر داد؛
تاریخ: ۶:۲۷ :: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
برنامه صندوق رفاه برای احداث سراهای دانشجویی/کسری منابع وام شهریه جبران می‌شود

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده به منظور ظرفیت سازی برای احداث،‌خرید و تکمیل سراهای دانشجویی دو راهکار در صندوق رفاه دانشجویان در نظر گرفته شده است .

به گزارش نسل برهان یزدانمهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده به منظور ظرفیت سازی برای احداث،‌خرید و تکمیل سراهای دانشجویی دو راهکار در صندوق رفاه دانشجویان در نظر گرفته شده است . در راهکار اول می‌توانیم با سپرده گذاری در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به دانشگاه‌ها و پیمانکاران برای احداث و تکمیل سراهای دانشجویی و پرداخت یارانه سود و کارمزد متعلق به وام دریافتی از بانک‌ها به دانشگاه‌ها سراهای دانشجویی را در اختیار دانشجویان قرار بدهیم.

وی افزود: صندوق رفاه دانشجویان در راستای کمک به دانشگاه‌های دولتی در جهت تامین فضای خوابگاهی به آن دسته از دانشگاه‌ها که فاقد خوابگاه ملکی باشند یا ظرفیت خوابگاه ملکی آنها جوابگوی متقاضیان نباشد، با پرداخت وام کمک رهن خوابگاه دانشجویی نسبت به تامین ظرفیت خوابگاهی برای دانشگاه‌ها اقدام می کند. بطوریکه در این راستا صندوق رفاه دانشجویان از سال ۹۴ تاکنون بیش از ۲۳ میلیارد تومان به تعداد ۵۵ دانشگاه وام ودیعه مسکن مجردی پرداخت کرده است.

یزدانمهر در پایانتصریح کرد: این صندوق در نظر دارد به منظور تامین بخشی از کسری منابع وام شهریه دانشجویی حمایت از دانشجویان کم بضاعت مالی و گسترش جامعه تحت پوشش بخشی از اعتبارات مصوب وام شهریه دانشجویی در قوانین بودجه سنواتی را در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی سپرده گذاری و با هم افزایی منابع مالی بانک عامل علاوه بر پرداخت مستقیم وام شهریه به صورت مستقیم به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی به دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه ازاد اسلامی و غیرانتفاعی از طریق بانک عامل،‌وام با کارمزد ۴ درصد پرداخت کند.

 

انتهای پیام/