گزارش تصویری؛
افتتاحیه راهیان نور دانشجویان دختر آذربایجان غربی در دو کوهه

افتتاحیه اردوی راهیان نور دانشگاه های ارومیه در منطقه دو کوهه با سخنرانی حاج حسین یکتا برگزار شد.

به گزارش نسل برهان، افتتاحیه اردوی راهیان نور استان آذربایجان  غربی در منطقه دو کوهه با سخنرانی حاج حسین یکتا برگزار شد.