گزارش تصویری؛
عکس/اردوی جهادی دامپزشکان جوان دانشگاه ارومیه در روستاهای مرزی سلماس

اردوی جهادی دامپزشکان جوان دانشگاه ارومیه با همکاری ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان غربی، سپاه پاسداران و حوزه مقاومت دلزی شهرشتان سلماس در روستاهای محروم و مرزی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش گروه فرهنگی  نسل برهان،اردوی جهادی دامپزشکان جوان دانشگاه ارومیه با همکاری ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان غربی، سپاه پاسداران و حوزه مقاومت دلزی شهرشتان سلماس در روستاهای محروم و مرزی این شهرستان برگزار شد.

لازم بذکر است این اردوی ۴ روزه بترتیب در روستاهای هرکیان، دوستان،هشتراک، گریکان،ستونرش با خدمت رسانی در زمینه های تجویز و معاینه، جراحی، مامایی دام های بیمار اجرا شد.