گزارش؛
عذر خواهی دانشگاه ارومیه بدلیل ماشین فروشی در محیط علمی

بدلیل ماشین فروشی مدیریت پشتیبانی دانشگاه ارومیه در یک محیط علمی و متشنج نمودن فضای مجازی دانشجویی در دو روز اخیر بالاخره  دانشگاه ارومیه عذرخواهی کتبی خود را در کانال تلگرامی منتسب به دانشگاه ارومیه را منتشر نمود.

به گزارش نسل برهان، بدلیل ماشین فروشی مدیریت پشتیبانی دانشگاه ارومیه در یک محیط علمی و متشنج نمودن فضای مجازی دانشجویی در دو روز اخیر بالاخره  دانشگاه ارومیه عذرخواهی کتبی خود را در کانال تلگرامی منتسب به دانشگاه ارومیه را منتشر نمود که متن عذرخواهی بدین شرح می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی اقدام ستاد رفاهی دانشگاه برای عرضه خودرو به همکاران و مزاحمتی که از این طریق برای امور جاری پدید آورد و فضای آموزشی و پژوهشی را تحت تاثیر قرار داد، بدینوسیله ضمن عذرخواهی از عموم دانشگاهیان عزیز، بدینوسیله اعلام می گردد که با تمهیدات صورت گرفته توسط مسئولین دانشگاه، امروز همه خودرو های اشاره شده به بیرون برده شدند و رییس دانشگاه تذکرات لازم به دست اندرکاران را صادر نمودند.

روابط عمومی دانشگاه ارومیه

انتهای پیام/