مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه؛
جلسات استانداری با قشر دانشجو فرمایشی می باشد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت: جلسات استاندار با تشکل ها و قشر دانشجویی صرفا جلسه ای فرمایشی و تنها با حضور طیف حامی دولت بوده است.

عرفان سعادت در گفت و گو با نسل برهان با اشاره به ارتباط نداشتن استانداران قبلی استان آذربایجان غربی با فعالین و تشکل های ارزشی دانشجویی گفت: با توجه به عدم موفقیت دولت های تدبیر و امید در حوزه های اقتصادی ، اشتغال جوانان و البته دست نیافتن به اهداف ترسیم شده در حوزه سیاست خارجی علی الخصوص برجام تقریبا تمامی دولت مردان از جمله شخص رئیس جمهور و کابینه و استانداران از قرار گرفتن در جمع دانشجویان انقلابی و دانشجویانی که نسبت به عملکرد دولت انتقاد داشته اند ابا دارند نمونه این سخن را هم در مراسم ۱۶ آذر امسال مشاهده کردیم که به صورت گزینشی دانشجویان حامی دولت جهت سخنرانی انتخاب شده بودند .

وی افزود: در مورد استاندار سابق آذربایجان غربی جناب آقای سعادت هم همین موضوع صادق است ، ایشان در طی مدت تصدی پست استانداری عملا هیچگونه جلسه ای به معنی واقعی کلمه پرسش و پاسخ با تمامی اقشار دانشجویی حاضر نشده اند  و اگر هم جلسه ای برگزار گردیده صرفا جلسه ای فرمایشی و تنها با حضور طیف حامی دولت بوده است و این طور حمایت ها از طیف حامی دولت تنها منتهی به این نوع جلسات نمی شود بلکه کار به جایی رسیده است که استانداری به صراحت در امور داخلی دانشگاه ها دخالت میکرد و فضای علمی دانشگاه ها را به سمت فضای دوقطبی سوق می داد .

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تصریح کرد: از طرف دیگر دولت های یازدهم و دوازدهم از مسن ترین و پیر ترین دولت های بعد از انتخابات است که طبعا اعضای دولت و استانداران توانایی برقراری ارتباط صحیح با قشر جوان و دانشجو را نداشته و نخواهند داشت .

عرفان سعادت با اشاره به برگزار شدن یا نشدن جلسه ای میان استاندار و نهادهای ارزشی دانشجویی تصریح کرد: تا جایی که بنده در یاد دارم علی رغم دعوت مکرر تشکلهای انقلابی از جمله بسیج دانشجویی از استاندار سابق جلسه ای برگزار نگردید و اگر هم جلسه ای برگزار گردیده با قشر حامی دولت بوده است و سایر طیف ها حذف شده اند که در نتیجه جلسه تنها یک جلسه فرمالیته و نمایشی بوده است .

سعادت با اشاره به برگزاری جلسات بین مسئولین استان بخصوص استاندار محترم و ارتباط داشتن با تشکل های ارزشی در حل معضلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان خاطر نشان کرد: قشر دانشجو و نخبه طبیعتا دارای فکری باز و خلاق است و توانایی ارائه راهکارهای مفید ،علمی و عملی را برای حل مشکلات خرد و کلان استان و حتی کشور را دارد در نتیجه برگزاری جلسات مداوم و مکرر با این طیفها مطمئنا گامی بلند در جهت شکوفایی هر چه بیشتر استان خواهد بود .

وی در ادامه بیان کرد: انتظارات قشر دانشجو و تحصیل کرده از یک استاندار انتظارات پرتوقع و خارج از توان نبوده و نیست .از استاندار جدید استان انتظار می رود نقاط ضعف و قوت استانداران قبلی را بخوبی بشناسند و نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنند  و در وهله دوم به عنوان یکی از نمایندگان قشر دانشجو انتظار ارتباط مداوم و مستمر با همه طیف های دانشجویی را از ایشان دارم و البته انتطار عدم تکرار حمایتهای بی حد و اندازه استاندار سابق از طیف به اصطلاح اصلاح طلب و شاید حامی دولت را از ایشان داریم .

انتهای پیام/