گزارش تصویری؛
اختتامیه دوره خط امام دانشگاه فرهنگیان برگزار شد

دوره خط امام دانشگاه فرهنگیان که بمدت ۳ روز برای دانشجویان این دانشگاه توسط بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد بود، امروز به روز آخر خود رسید

به گزارش نسل برهان، دوره خط امام دانشگاه فرهنگیان که بمدت ۳ روز برای دانشجویان این دانشگاه توسط بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد بود، امروز به روز آخر خود رسید و با حضور مسئول آموزش ناحیه بسیج دانشجویی مراسم اختتامیه برگزار شد.