مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه؛
برگزاری جلسات استاندار آذربایجان غربی با تشکل های دانشجویی گزینشی است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: جلساتي كه در دوران استاندار پيشين با تشكلهاي دانشجويي برگزار شد ديديم كه هميشه گزينشي بوده و از طيف های نزدیک به استانداری به اين جلسات دعوت ميشدند.

میلاد یوسف نژاد در گفت و گو با نسل برهان با اشاره به ارتباط نداشتن استانداران قبلی استان آذربایجان غربی با فعالین و تشکل های ارزشی دانشجویی گفت: در پاسخ به سوال اول شما بنده با يك سوال پاسخ ميدهم در دوران مديريت استاندار قبل وضعيت خانه جوان اروميه چطور بود، آيا به غير از اين بود كه آن مكان تبديل به باشگاه سياسي شده بود يا جلساتي كه در دوران استاندار پيشين با تشكلهاي دانشجويي برگزار شد ديديم كه هميشه گزينشي بوده و از طيف های نزدیک به استانداری به اين جلسات دعوت ميشدند.

یوسف نژاد با اشاره به برگزار شدن یا نشدن جلسه ای میان استاندار و نهادهای ارزشی دانشجویی تصریح کرد: يادمان است كه در ۵ سال پيش مي گفتند كه جناب آقای سعادت با تدبير و اميد آمد اما اين تدبير و اميد در فضاي دانشگاه تزريق نشد، آيا امروز در بين دانشجويان دانشگاه هاي استان اميد هست؟ يا مي گفتند جناب آقای سعادت دوباره همراهمان شد اما ما جناب آقای سعادت را هيچ گاه در جمع دانشگاه هاي استان همراه نديديم.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه با اشاره به برگزاری جلسات بین مسئولین استان بخصوص استاندار محترم و ارتباط داشتن با تشکل های ارزشی در حل معضلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان خاطر نشان کرد: مسلماً قشر دانشجو به عنوان قشر فرهيخته مي تواند در حل بسياري از مشكلات دانشگاهي موثر باشد، نه تنها باعث كمک به استان مي شود بلكه باعث پرورش و رشد خود تشكل های دانشجويی و افزايش روحيه ی مطالبه گری، عدالت خواهی و تعامل با مسئولين ميشود.

میلاد یوسف نژاد در پایان با اشاره به مطالبه گری از استاندار فعلی استان آذربایجان غربی گفت: ابتدا تشكر ميكنم از ايشان كه جلوی پیش روی تخلفات خانه جوان را گرفته اند و آنجا را از يک باشگاه سياسي تبديل به يک ورزشگاه ورزشی و فرهنگی نمودند.

وی در ادامه بیان کرد: اما در حوزه ارتباط با دانشگاه هنوز چيزی مشاهده نكرده ايم البته ما آقاي استاندار را به دانشگاهمان دعوت كرده ايم اما هنوز ايشان پاسخ نداده ند، و ما از طرف مسئولين استانداری با بی احترامی نسبت به قشر دانشجو مواجه شديم كه اميدوارم مسئولين نسبت به سخن مقام معظم رهبری بی اهميت نباشند و در جلسات دانشجويی شركت نمایند.