دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه؛
ارتباط استاندار با تشکل های دانشجویی نباید گزینشی باشد

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت: در یک ارزیابی کلی نمی توان عملکرد استاندار محترم سابق را حداقل در رابطه با تشکل های دانشجویی وعلی الخصوص تشکل های انقلابی و ارتباط گیری با آن ها قابل قبول دانست.

محسن نبوی در گفت و گو با نسل برهان با اشاره به ارتباط نداشتن استانداران قبلی استان آذربایجان غربی با فعالین و تشکل های ارزشی دانشجویی گفت: آن چه با مرور عملکرد استاندار محترم سابق جناب آقای سعادت در حوزه ی ارتباط با تشکل های دانشجویی که رکن رکین ارتباط بدنه ی دانشجویی با مسوولین هستند بیش از همه چیز به چشم می آمد، دوگانگی و سیاست زدگی بود.

وی افزود: از یک سو ارتباط نزدیک استاندار و تشکیلات وابسته به استانداری همچون فرهنگسرای جوان با تشکل ها و فعالین وابسته به جریان خاص سیاسی و از دیگر سو بی توجهی به دانشجویان دغدغه مند و انقلابی و خواسته های این قشر نشانگر برخوردی گزینشی و کاملاً سیاسی با فعالین تشکلی بود که به نظر نمی رسد رهیافتی به جز دوقطبی سازی فضای دانشگاه داشته باشد، در یک ارزیابی کلی نمی توان عملکرد استاندار محترم سابق را حداقل در رابطه با تشکل های دانشجویی وعلی الخصوص تشکل های انقلابی و ارتباط گیری با آن ها قابل قبول دانست.

محسن نبوی با اشاره به برگزار شدن یا نشدن جلسه ای میان استاندار و نهادهای ارزشی دانشجویی تصریح کرد: متأسفانه همانگونه که ذکر شد استانداری سابق فاقد رابطه پیوسته و منسجم با تشکل ها بود و این مسئله را می توان در کم تعداد بودن یا فقدان جلسات این نهاد با تشکل ها به وضوح مشاهده کرد و تنها نشستی که ما بین استانداری و تشکل های دانشجویی در خاطربنده وجود دارد یک ضیافت افطاری در خرداد ماه امسال بوده است که با کمال تأسف میهمانان آن نیز به صورت کاملاً دستچین شده و تنها از میان تشکل های حامی دولت بوده و هیچکدام از تشکل های متدین و انقلابی نماینده ای در این نشست نداشتند که این نیز نمایانگر خط مشی اشتباه استاندار سابق در رابطه با فعالین دانشجویی استان بوده است.شاید بتوان تلاش برای فرار از نقد و همچنین سیاسی کاری در راستای تقویت هرچه بیشتر تشکل های حامی دولت و تضعیف تشکل های منتقد را دلیل اتخاذ چنین سیاست هایی از جانب استانداری سابق دانست.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با اشاره به برگزاری جلسات بین مسئولین استان بخصوص استاندار محترم و ارتباط داشتن با تشکل های ارزشی خاطر نشان کرد: استان آذربایجان غربی از لحاظ توزیع سنی جمعیت، استان جوانی است و دانشگاه و دغدغه‌های دانشجویان نمود بارز جامعه ی جوان و دغدغه‌های آنان می باشد، فلذا ارتباط گیری پیوسته و منظم استاندار یعنی بالاترین مقام اجرایی استان با بدنه ی دانشجویی و تشکل ها می تواند نقش بسیار مهم و به سزایی در انتقال مشکلات وخواسته های قشر دانشجو(و در نگاهی کلی تر جامعه ی جوان استان) در زمینه های مختلف فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی، صنفی و… ایفا کند.

نبوی در پایان گفت: از استاندار محترم جدید جناب آقای دکتر شهریاری انتظار است تغییری در روال معیوب ارتباط با تشکل ها ایجاد نموده و ارتباط مستحکم و منسجم با تمامی تشکل های استان را جایگزین برخورد سلیقه‌ای، گزینشی و سیاسی معمول در دوره ی استاندار سابق نمایند تا انشاءالله شاهد پیشرفت بیشتر استان در همه ی زمینه ها بالاخص در حوزه ی جوانان و مشکلات آنان باشیم.