عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه؛
تاریخ: ۴:۳۰ :: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
گسترش عدالت در جامعه پیام اصلی انقلاب اسلامی بود

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه گفت: از پیام هایی اصلی انقلاب می توان استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی کشور، رفع هر نوع تبعیض و گسترش عدالت در جامعه، احیا کرامت انسانی و نقش مردم در حاکمیت با تعیین سرنوشت خود را نام برد.

اسماعیل آین  در گفت و گو با گروه سیاسی نسل برهان ، با اشاره به پیام اصلی مردم ایران در انقلاب اسلامی ۵۷ گفت: از پیام هایی اصلی انقلاب می توان استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی کشور، آزادی بیان و قلم در تمام سطوح اجتماعی، حاکمیت ارزش های انسانی و اسلامی، رفع هر نوع تبعیض و گسترش عدالت در جامعه، احیا کرامت انسانی و نقش مردم در حاکمیت با تعیین سرنوشت خود را نام برد.

اسماعیل آین درباره فعالیت هایش در سال ۱۳۵۷ افزود:  اینجانب در زمان انقلاب ۱۳، ۱۴ ساله بودم، لذا دو بار در تظاهرات ضد ستم شاهی به همراه پدرم بودم که یکی از آنها تظاهرات معروف تاسوعا و عاشورای ۵۷ بود. ولی در سال ۵۷ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به همراه ۸ نفر از دوستان مخفیانه در کوه های تبریز توسط یک نظامی آموزش نظامی دیدیم و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب جهت حفاظت از انقلاب توسط مربی مسلح شدیم و وظایفی را انجام دادیم. بویژه همه ۹ نفر از اولین روزهای جنگ تحمیلی در مناطق غرب و جنوب وارد صحنه جنگ شدند و تعدادی از آنها شهید و برخی اسیر و تعدادی نیز جانباز شدند.

اسماعیل آین با اشاره به عوامل موثر در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: حاکمیت استبداد گسترده، فساد گسترده در پایه های حاکمیت، بی اعتنایی به رای و نظر متفکران دینی و اجتماعی، ظلم و بی عدالتی گسترده، وابستگی کامل به غرب. انقلاب اسلامی یک حرکت اجتماعی ویران گر سلطه و سیاست سرکوب حاکمیت شاهنشاهی و احیای ارزش های انسانی و اسلامی و حاکمیت آن ارزش ها در جامعه از عوامل موثر در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی بود.

آین درباره نقش رهبری امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی گفت:  اصولا در هر انقلابی دو عنصر نقش اساسی و بنیادین دارند: رهبری و مردم، به غیر از کودتای نظامی در سایر تحولات سیاسی و اجتماعی نقش مردم رکن اصلی در نتیجه آن تحول اجتماعی است.

وی افزود: در هیچ یک از انقلاب های بزرگ دنیا نقش مردم مثل انقلاب اسلامی وسیع و گسترده نبود در انقلاب های فرانسه و روسیه طبقه و قشری از مردم مشارکت فعال داشتند مثل بورژواها، کشاورزان، کارگران و… ولی در انقلاب اسلامی همه اقشار شامل اصناف، علما، کشاورزان، کارگران، کارکنان، دانشجویان و … مشارکت فعال دارند و این مشارکت بصورت فراگیر  در همه نقاط کشور دیده می شود، همه آنها هم صدا و متحد یک هدف یعنی سرنگونی رژیم شاهنشاهی را می خواهند. در تاریخ انقلاب و جنبش های اجتماعی هر گاه مردم وارد مبارزه شدند آن جنبش به پیروزی رسیده است و هر گاه همراهی مردم وجود نداشت آن نهضت به شکست انجامیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه خاطر نشان کرد: انگیزه، بینش و روش سیاسی امام (ره) برخاسته از ایمان و معرفت عمیق دینی و الهی است. لذا شیوه رهبری ایشان نیز همین ویژگی ها را داراست و به این علت چتر رهبری ایشان به شدت گسترده شد و کلیه اقشار حتی با دیدگاه های متفاوت را جذب خود کرد.

وی در ادامه بیان کرد: تامل و تدبیر در تصمیم گیری ها، مشورت با اهل نظر و شنیدن همه دیدگاه ها، سعه صدر در برخورد با مخالفان، امانتداری و اجاره مشارکت فعال مردم در تعیین سرنوشت از ویژگی های خاص رهبری امام هستند.

اسماعیل آین  در پایان درباره حضور جوانان و دانشگاهیان در صحنه اصلی انقلاب گفت:  جوانان و دانشگاهیان در طول مبارزه با رژیم استبداد همیشه در کنار رهبری انقلاب و مبارزات بود و بلکه خود یکی از ریشه های آگاهی بخشی به سایر اقشار بوده است.

وی در ادامه گفت: یکی از معروف ترین جنبش هایی که از شعله های اولیه انقلاب بود حرکت افشارگرانه ۱۶ آذر ۳۲ دانشجویان بود، چند ماه پس از کودتای ننگین انگلیسی، آمریکایی ۲۸ مرداد ۳۲، آین دانشجویان بودند که حضور نیکسون را تحمل نکرده و با تقدیم سه شهید به آنها زنده بودن انقلاب و تداوم آن را رساندند. علاوه بر آن همان جوانان بودند که با حضور داوطلبانه خود سرنوشت جنگ را رقم زدند و با شهادت خود به همراه سایر نیروی های ارتشی، سپاهی و مردمی از تمامیت عرضی کشور و انقلاب خود جانانه دفاع کردند.

 

انتهای پیام/