عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه؛
تاریخ: ۵:۱۷ :: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
جوان های آگاه پیشران حرکت خروشان ملت ها هستند

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه گفت: پیشران حرکت خروشان ملت در تمامی صحنه ها، جوانان آگاه و مسئولیت پذیر بود، در تمامی حوادث منجر به پیروزی انقلاب این جوانان بودند که به عنوان واسطه رساندن پیامهای حضرت امام به عوام جامعه نقش ایفا کردند.

بهمن حسینی در گفت وگو با  گروه سیاسی نسل برهان، با اشاره به عوامل موثر در شکل گیری  انقلاب اسلامی ایران گفت: در وقوع هر رخداد اجتماعی باید مقدماتی فرآهم شود که بدون ان مقدمات امکان حادث شدن هیچ رخدادی امکان پذیر نمیباشد، در مورد رخداد با عظمتی همانند انقلاب اسلامی در ایران با وجود ان همه حمایت از رژیم حاکم وقت، مقدمات بزرگتری لازم بود که به برخی از انها اشاره میکنم؛

۱- بی عدالتی مطلق حاکمیت وقت نسبت به حقوق ملت ایران. در حوزه های مختلف آموزشی، بهداشتی، رفاهی، سیاست داخل از قبیل ازادی های مشروع برای مردم مذهبی ایران و آزادی بیان برای گروههای سیاسی مختلف

۲-  اختلاف طبقاتی زیاد در جامعه فقیر ایران، با وجود درآمد مناسب نفتی، حداقل سود ایران به جیب عامه مردم واریز شد و بیشتر منافع در اختیار دربار و اطرافیان شاهنشاهی بود. همچنین تنها بخشی از طبقه اجتماعی قادر به بهره برداری از منابع خدادادی بود و اکثریت جامعه محروم از منابع زمینی و زیر زمینی کشور پهناور ایران بودند.

۳- عدم به کارگیری غالب نخبگان در تصمیم گیری های مملکتی. نمایندگان سفارشی انتخاب می شدند، وزرا از بین اشراف زادگان انتخاب می شدند و قاطبه فرهیختگان خارج از محدوده تصمیم گیری و تصمیم سازی بودند، بنابراین نخبگان و روشنفکران هم ناراضی از وضعیت حاکم بودند.

۴- بدلیل سیاستهای اعمالی از زمان رضا شاه و در ادامه در زمان محمد رضا، روحانیون و قشر مذهبی به شدت تحت شدیدترین کنترلهای امنیتی قرار داشتند و برگزاری مراسمات مذهبی و دینی به شدت تحت کنترل حاکمیت قرار داشت. از طرف دیگر سیاست گذاری پهلوی ها که منتج از سیاست اتاتورک در ترکیه بود به شدت مروج سکولاریسم و بی بندوباری حاکم بر غرب بود که این در تضاد مطلق با قوانین دینی و مسلمات مذهب حضرت رسول اکرم (ص) بود، بنابراین ناراضایتی در این بخش جامعه نیز بیش از حد افرایش یافته بود و به شدت گلایه علمای طراز اول حوزه و دانشگاه را بدنبال داشت.

وی افزود: مجموعه عوامل مورد اشاره همراه با رهبری عالمانه و کاریزماتیک امام خمینی که مبتنی بر یک نگاه کامل و جامع به اداره جامعه اسلامی بر مبنای قوانین شریعت اسلامی بود منجر به رخداد حادثه عظیم قرن که همان انقلاب اسلامی بود، گردید.

بهمن حسینی با اشاره به حضور مردم و و رهبری امام خمینی تاکید داشت: در پیروزی این انقلاب مثلث مردم، رهبری حضرت روح الله و انقلابیون مجاهد و آگاه و مصمم نقش مکمل یکدیگر را داشتند، یعنی وجود هر سه ضلع مثلث برای تکمیل این رخداد ضروری بود و بدون حضور هرکدام امکان تکمیل این بنای عظیم وجود نداشت.

وی در ادامه گفت:  مردم از خیلی وقت ها ناراضی بودند ولی نبود رهبری کاریزما و مجاهدان از جان گذشته هیچ وقت منجر به حدوث انقلاب نمی شد و یا آن شعر معروف حضرت روح الله که انتظار فرج از نیمه خرداد کشم بدون حضور مردم در صحنه منجر به انقلاب ۲۲ بهمن نمی شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه تصریح کرد: در خاطرات بزرگان هست که برخی حتی در ۲۱ بهمن هم شک داشتند که حکومت نظامی شکسته شود ولی شجاعت و درایت حضرت امام منجر به حضور حداکثری مردم در صحنه گردید و نتیجه این حضور گسترده، پیروزی حق بر باطل در ۲۲ بهمن ۵۷ گردید.

حسینی با اشاره حضور جوانان و دانشگاهیان  در صحنه اصلی انقلاب گفت:  پیشران حرکت خروشان ملت در تمامی صحنه ها، جوانان آگاه و مسئولیت پذیر بود، در تمامی حوادث منجر به پیروزی انقلاب این جوانان بودند که به عنوان واسطه رساندن پیامهای حضرت امام به عوام جامعه نقش ایفا کردند.

وی افزود: در واقع جوانان نخبه و آگاه دانشگاهی کاتالیزور وقوع انقلاب عمل کردند و در هر واکنشی اگر کاتالیزور نباشد قطعا واکنش یا پیش نمی رود یا بسیار کند خواهد بود اما با افزودن کاتالیزور به واکنش شیمیایی، سرعت واکنش بسیار افزایش یافته و اصطلاحا شتاب می گیرد و از طرف دیگر وقوع واکنش و تولید محصول نهایی را تضمین می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه خاطر نشان کرد: : در این انقلاب نیز این جوانان بودند که از مبدا حوزه و دانشگاه وارد جریان خروشان مردمی شده و با تسریع این جریان، وقوع آن را نهایی کردند، کلا در هر رخداد اجتماعی با هر وسعتی حضور این قشر میتواند تضمیین کننده موفقیت حادثه باشد. به همین خاطر بعد پیروزی انقلاب اسلامی هم بیشترین سرمایه گذاری دشمنان‌انقلاب در حوزه جوانان بویژه جوانان نخبه بوده است. بنابراین مسئولیت حاکمیت هم در برابر انها سنگین بوده باید به شدت از این طیف مراقبت و حمایت کند تا همانند پیروزی انقلاب و پیروزی در ۸ سال دفاع مقدس، پیشران جریان انقلابی باقی بمانند و رسیدن این انقلاب به قله های بلند سرافرازی را تسریع بخشند.

 

انتهای پیام/