دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه؛
انقلاب اسلامی ایران عامل انقلاب های دیگر در منطقه شد

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: انقلاب اسلامی ایران را باید یکی از عوامل اصلی انقلاب های پس از سال 57 و بیداری های اسلامی دانست.

حمزه مطلبی در گفت وگو با در گفت و گو با گفت و گو با گروه سیاسی نسل برهان، با اشاره به پیام اصلی مردم ایران در انقلاب اسلامی ۵۷ گفت: انقلاب اسلامی ایران را باید یکی از عوامل اصلی انقلاب های پس از سال ۵۷ و بیداری های اسلامی دانست.

وی افزود: مردم ایران با انقلاب بهمن ۵۷ این پیام را به جهانیان رساندند که هیچ حکومتی حتی وابسته به قدرت های بزرگ دنیا هم نمی تواند با ظلم بر مردم و نادیده گرفتن خواسته های آنان بر آنان حکومت و به حیات خود ادامه دهد.

حمزه مطلبی تصریح کرد: پیروزی حق علیه باطلی که در آن سال رخ داد دارای جرقه های نخستینی بود که از خرداد ۴۲ آن هم با سخنرانی کوبنده و تاریخی آیت الله خمینی در قم و علیه حکومت استبدادی پهلوی شروع شد.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه درباره نقش رهبری امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: حضرت روح الله با ایجاد موج بیداری و استبداد ستیزی توانست مسیر بازسازی روح عدالت خواهی مهیا سازد و مردم را از خطراتی که کشور با وابسته شدن به ملل دیگر از جمله آمریکا با آن ها مواجه می شد آگاه سازد.

وی تاکید داشت: امام توانست این خیل عظیم مردمی که در جهت استقلال و آزادی ایران بپا خواسته بودند را هدایت و رهبری کند بدون آن که لحظه ای دچار انحراف شوند و از هدف خود عقب بکشند ، مطمئنا این چنین رهبری و مدیریتی تنها از دست کسی بر میامد که دارای عزت نفس و روح مبارز باشد.

حمزه مطلبی در پایان درباره حضور جوانان و دانشگاهیان  در صحنه اصلی انقلاب گفت: نقش اصلی در این پیروزی را دانشجویان ایفا کردند بطوری که حضرت امام در وصف کار آنها فرمودند دانشگاه مبدا همه تحولات است.

وی در ادامه گفت: دانشجو با اتکا با نیروی جوانی و طراوت و با بهره گیری از علم و دانشی که داشت توانست با روشنگری ها و مبارزات خود مهم ترین نقش ها را در انقلاب اسلامی ایفا کند.

انتهای پیام/