گزارشی از گروه های جهادی دانشجویی در کرمانشاه؛
فعالیت مجاهدانه دانشجویان در کرمانشاه

با گذشت زمان و خوابیدن تب و تاب واقعه شاهد کمرنگ شمردن حضور عامه جامعه و برخی نهاد ها و ارگان های خصوصی و دولتی هستیم، اما هنوز عده ای جوانان هستند که از اولین لحظات در کنار مردم بودند و هنوز در منطقه حضور دارند.

به گزارش گروه فرهنگی نسل برهان، یکشنبه ۱۲ آذر ماه بود که واقعه دردناک زلزله کرمانشاه رخداد و پساز این واقعه دلخراش مردم ایران یک دل و همراه شدند و به کمک زلزله زدگان شتافتند.

اما با گذشت زمان و خوابیدن تب و تاب واقعه شاهد کمرنگ شمردن حضور عامه جامعه و برخی نهاد ها و ارگان های خصوصی و دولتی هستیم، اما هنوز عده ای جوانان هستند که از اولین لحظات در کنار مردم بودند و هنوز در منطقه حضور دارند.

جوانانی که اکثرا دانشجو و فارغ التحصیلان دانشگاهی و حوزوی هستند و از همان لحظات اول این بحران در قالب گروه های جهادی به منطقه رفتند، جوانانی که در زمان بحران و از سر تب و تاب و جَو خدمت رسانی در منطقه، بلکه از روی اعتقاد و باور قلبی و بدون هیچ بهانه ای صرفا جهت خدمت رسانی پاک و صادقانه در سال های متمادی در منطقه حضور دارند.

اردو های جهادی دانشجویی  به همت جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه ها آغاز شد و هر ساله تعداد زیادی از جوانان دانشجوی سراسر کشور، کار و زندگی
خود را رها کرده و به سمت مناطق محروم کشور به قصد قربه الی الله هجرت میکنند، تا در این جهاد الی الله اندوخته های علمی خود را همچون مولایشان علی (ع) در راستای خدمت به مردم محروم جامعه به کار بگیرند.

البته این حرکت مقدس همچنان مورد بی مهری برخی مسئولین دانشگاه ها که هیچگاه طعم این جهاد در راه خدا را نچشیده اند قرار گرفته است و بعضاً به شکل مضحکی این اردو ها رو همچون برخی اردو های مبتذل دانشگاهی دانسته و با این اردو های صرفا تفریح و پوچ مقایسه کرده اند که جای بسی تاسف برای دانشجو و دانشگاه است که چنین مسئولینی بر مسند کار نشسته اند.

در این باب به کلام ولی امر مسلمین بسنده میکنیم که فرمودند: اردوهای جهادی را با قوت و برای خدا ادامه دهید و مسئولین و مدیران با تمام توان از این حرکت پسندیده حمایت کنند و هر کس طعم این اردو ها و این مجاهدت ها را چشیده باشد میتواند کار کند و صد افسوس که مدیرانی که طعم شیرین خدمت به محرومان را نچشیده اند بر مسند مدیریت نشسته اند و حتی از روی عدم درک این حرکت مجاهدانه و خالصانه دانشجویی آن را با برخی اردو های پوچ دانشگاهی هم سنگ میدانند.

 

انتهای پیام/