جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم؛
ویژه دانشجویان سراسری ( نازلو ) و آزاد اسلامی دانشگاه ارومیه

جدول زمان بندی دقیق انتخاب واحد نیمسال دوم( ترم بهار ) دانشجویان دانشگاه های ارومیه بترتیب به شرح زیر می باشد.

به گزارش گروه آموزش نسل برهان، جدول زمان بندی دقیق انتخاب واحد نیمسال دوم( ترم بهار ) دانشجویان دانشگاه های ارومیه بترتیب به شرح زیر می باشد.

 

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم دانشجویان سراسری ( نازلو ) دانشگاه ارومیه: 

 

 

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم دانشجویان آزاد اسلامی واحد ارومیه: 

 

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم دانشجویان صنعتی ارومیه: 

انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه: ۱۵-۹ بهمن ماه می باشد

 

انتهای پیام/