مقاله ای در بررسی وضعیت جهاد دانشگاهی؛
جهادگران نئولیبرال!

آنچه امروز مشخص است جهاد از اهداف اولیه خود فاصله دارد و در وادی دیگری سیر میکند، جهاد دانشگاهی قرار بود پلی بین صنعت و دانشگاه شود ، واسطی بین نیازهای آنی و ضروری کشور و دانشجویانی که برای پیشرفت کشورشان حاضرند جهاد کنند.

به گزارش نسل برهان، جهاد دانشگاهی مولود انقلاب فرهنگی است تا با یک حرکت جهادی، فرهنگ کار جهادی و تفکر اسلام ناب را در دانشگاهها پیاده کند. با سپری شدن زمان در سال ۱۳۶۹ وظیفه خطیر پیوند دادن جامعه و دانشگاه، چه در بعد صنعتی و چه در بعد اجتماعی هم به وظایف جهاد اضافه میشود.

اما آنچه امروز مشخص است جهاد از اهداف اولیه خود فاصله دارد، جهاد دانشگاهی قرار بود پلی بین صنعت و دانشگاه شود .واسطی بین نیازهای آنی و ضروری کشور و دانشجویانی که برای پیشرفت کشورشان حاضرند جهاد کنند!

تاریخ جهاد یک نمونه موفق دارد و آن پژوهشگاه رویان است ! پژوهشگاهی که با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج های نابارور و پژوهش و آموزش علوم باروری و ناباروری توسط زنده یاد دکتر سعیدکاظمی آشتیاني و گروهی از پژوهشگران و همکارانش در جهاد دانشگاهی، علوم پزشکی ایران تأسیس شد.

نتایج فناورانه ای چون تولید بزهای تراریخت، تولید جنینهای دامی و حل مشکلات ناباروری که سال ها نقل خبرهای شبانه است که گوشه ای از تلاش این مجموعه می باشد.

اما در سالهای زیاد فعالیت جهاد، این مجموعه منحصربه فرد است، چرا جهاد بیش از این پیش نرفته است؟

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای این مجموعه در مصداق کلمه جهاد چنین میگوید «نگاه کنید ببینید برای کشور شما، برای انقلاب شما، کدام دشمن عنود در کمین نشسته و شما باید با آن دشمن عنود مبارزه کنید. کارتان در آن صراط که شد، میشود جهاد؛ بنابراین اگر دنبال علمی بگردید که این علم، دشمنان آن اهداف را نه فقط ناراضی نمیکند، خرسند هم میکند؛ این جهاد نیستفرض کنیم جهاد دانشگاهی یا فلان مؤسسه ای مربوط به جهاد دانشگاهی بگوید در سال فلان، صد یا پانصد مقاله از من در ISI منتشر شده؛ این، ملاک نیست»

با تأسف باید گفت که سهم فعالیتهای مؤثر آنقدری نیست که به چشم بیاید و امروز جهادی که باید چون پلی واسط صنعت و دانشگاه شود، باید واسط ضروری ترین نیازهای کشور و دانشجویان شود، در وادی دیگری سیر میکند.

دومین وظیفه جهاد دانشگاهی رشد فرهنگی دانشگاه است؛ تلاش جهادی برای پر کردن خلأهای کشور نیاز به ضمیمه فرهنگی دارد و اگر دیروز باید غبار تفکرات شرقی و غربی را کنار میزد تا اسلام ناب خودنمایی کند، امروز نیز این وظیفه را در برابر تفکر سکون، غربگرایی و ناامیدی از انقلاب عهده دار است.

ما باید کاری کنیم که در دانشگاه، وقتی دانشجو وارد شد، اینجا به عنوان مرحله ای باشد تا همچنان که بر علم خود می افزاید، بر تفکر و بینش صحیح و خط درست و هدایت خودش هم بیفزاید.

به نظر من، جهاد دانشگاهی میتواند در این کار، به نحو وافری سهیم باشد. از مجموعه فعالیتهای فرهنگی، چاپ و تألیف کتابها پررنگترین فعالیت جهاد است و امروز نه تنها در خدمت اعتلای فرهنگی انقلاب قرار ندارد بلکه فراهم کننده محتوای چپ و تفکر و نگاه غربی نیز هست.

علت اصلی را باید در مدیریتها و تفکرها یافت، وقتی مجموعه جهاد محل جولان جناحهای سیاسی شود و از قضا آن جناح نیز عقیدهای به فعالیت جهادی و تحرک انقلابی نداشته باشد، نمیتوان وضعیتی بهتر از این متصور بود.

البته تبدیل این نهاد به سازمانی که در آن حضور دانشجویان و فکر و کمک در لایه های مدیریتی به صفر رسیده است نیز تأثیر به سزایی در این خمودگی دارد.

گذار جهاد از یک پاتوق سیاسی به فضایی سالم و انقلابی اولین قدم برای ساختن و مدیریت کارهای بزرگ مثل اتصال دانشگاه و صنعت است.

حرکت امروز در پیچ و خم زمان و سرعت بالای تحولات، گویی جهاد مدام غریب تر میشود، شاید یکی از علل روی آوردن به برگزاری کلاس های آموزشی علاوه بر درآمدزایی این باشد.

خلاء میان صنعت و دانشگاه هنوز پر نشده است و دانشجویان تشنه حل مشکلات اساسی کشور هستند. طبیعی است وقتی چنین نهادی در سکون روزگار میگذراند، دانشجویان مستعد سردرگم بمانند و یا قدم در وادی استارت آپ ها و فعالیتهای خدماتی بگذارند.

 مسئولان جهاد دانشگاهی باید با یک کار علمی و دانش بنیان، تعریف صحیحی از نحوه تعامل با دستگاههای مختلف و مدیریت این تعامل ارائه دهند تا بر اساس یک هدف گذاری دقیق بتوانند خانه های مربوط به خود را در جدول بزرگ نقشه علمی کشور، به درستی پُر کنند و انشالله دوباره به روزهای اوج برگردند.

 

علیرضا اکبری دستجردی.

 

انتهای پیام/