دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه؛
دولت و مجلس در تحقق اقتصاد مقاومتی اهتمام بورزند

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری وگرانی و... وجود دارد و مقام معظم رهبری درباره حل مشکلات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند که دولت و مجلس در این باره باید اهتمام ورزد.

محمد آخوندی در گفت و گو با گروه سیاسی نسل برهان درباره اتفاقات اخیر و اعتراضات مردم به وضعیت اقتصادی و معیشتی گفت: چند روز اخیر در برخی نقاط کشور شاهد تجمعاتی بودیم که مردم نسبت به برخی مسایل اقتصادی اعتراض کردند و نسبت به برخی مسولین گله هایی مطرح شد که در ادامه، این تجمعات توسط برخی عوامل سودجو و دست نشانده به محل تخریب اموال عمومی وتوهین به مسولین تبدیل شد.

وی افزود: این اقدامات اخیر نه تنها در فضای اعتراض قانونی نمی گنجد بلکه بوی فتنه و اغتشاش را در جامعه منتشر مینماید و به نوعی سو استفاده از خواست اصلی ملت، یعنی بهبود وضع معیشتی توسط دولت می باشد.

محمد آخوندی تصریح کرد:  مردم آگاه باشند که قرار گرفتن در پازلی که دشمن آن را طراحی کرده و مقصود اصلی آن صدمه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی می باشد ، خیانت به مردم وکشور محسوب می شود چرا که بازی جدید غرب در مرحله جدید ایجاد فشار اقتصادی از بیرون بر ملت و ایجاد برخی مشکلات اقتصادی توسط عوامل درونی اش در داخل کشور می باشد تا با بهانه فشار اقتصادی فتنه ای جدید را در کشور پی ریزی ودنبال نماید.

وی در پایان مطرح کرد: مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری وگرانی و… وجود دارد و مقام معظم رهبری درباره حل مشکلات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند که دولت و مجلس در این باره باید اهتمام ورزد.