دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه؛
جایگاه علمی فعلی در شان دانشگاه ارومیه نیست

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: جایگاه علمی کنونی دانشگاه ارومیه چندان رضایت بخش نیست و رتبه بالای دو رقمی در داخل و رتبه ۲۲۱۰ در دنیا با توجه به پتانسیل عظیم در دسترس، در شان دانشگاهیان ارومیه نیست.

سینا عزیزی در گفت و گو با نسل برهان درباره ابقا شدن ریاست دانشگاه ارومیه گفت: با تغییر دولت ها به رسم معمول ریاست و مجموعه مدیریتی دانشگاه ها هم دچار تغییراتی میشود که به نظر میرسد این امر از اساس اشتباه باشد ، چرا که دانشگاه محیطی است علمی_فرهنگی و نباید با تغییر رویکرد سیاسی دولت ، ریاست دانشگاه نیز تغییر یابد و این رسم رایج در کشور نشان می دهد سهم سیاست در تعیین ریاست دانشگاه از سهم علم بیشتر است.

وی افزود: رئیس دانشگاه باید از میان اساتید با چهره های علمی شاخص و توانمند و دلسوز انتخاب شود، کسی که اهل فضای علم و فرهنگ باشد، کسی که توانایی ارتقاء جایگاه دانشگاه را داشته باشد نه کسی که میدان دار سیاسی در دانشگاه باشد.

در این خصوص از اساتید دانشگاه هم انتظار می رود میدان را خالی نگذارند و اجازه ندهند کسانی از بیرون دانشگاه در تعیین رئیس، نقش ایفا کنند.

سینا عزیزی در مورد ابراز نکاتی خطاب به ریاست دانشگاه تصریح کرد: در مورد انتظارات و مواضع انجمن اسلامی دانشجویان در قبال ریاست دانشگاه به چند نکته ای اشاره میکنم :

۱- جایگاه علمی کنونی دانشگاه ارومیه چندان رضایت بخش نیست و رتبه بالای دو رقمی در داخل و رتبه ۲۲۱۰ در دنیا با توجه به پتانسیل عظیم در دسترس، در شان دانشگاهیان ارومیه نیست.

۲- مجموعه دانشگاهی باید به سمت تولید ثروت از علم ، حمایت و ایجاد شرکت های دانش بنیان، افزایش ارتباط با صنعت ، هدفمندی پایان نامه ها و… حرکت کند.

عزیزی خاطر نشان کرد: ریاست و معاونان ضمن تلاش برای ایجاد فضای مناسب رفاهی و با نشاط ، باید دغدغه معضلات فرهنگی موجود در دانشگاه را داشته باشند و برای رفع آنان اقدام جهادی کنند و حامی جدی تشکلهای ارزشی باشند و این سخن از امام خامنه ای را همواره نصب العین خود قرار دهند: “مسئولین قدر نیروهای مومن، انقلابی و پر انگیزه را بدانند.”

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه در پایان افزود: شخص رئیس و تیم همراه ایشان باید سابقه روشن و موفقی داشته باشند پست ریاست محل آزمون و خطا نیست، همچنین پر واضح است که شخص رئیس دانشگاه باید انقلابی، ولایی و متعهد باشد و نسبت به خطوط قرمز نظام و رهبری حساس باشد نه منفعل.

وی در ادامه گفت: هیچ گونه نقطه ابهامی از قضایای فتنه ۸۸ در کارنامه نداشته باشد. که اگر این گونه نباشد در مواجهه با تشکل های آتش به اختیار روزگار سختی پیش رو خواهد داشت.

 

انتهای پیام/