دبير سياسى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى اروميه؛
۹ دی پاسخ به یاوه گویی های دشمنان بود

دبير سياسى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى اروميه گفت: حماسه 9دی پاسخ كوبنده اى به تمام ياوه گويى هایی  دشمنان داخلی و خارجی بود که قصد نشان دادن خستگی و ناامیدی مردم نسبت به انقلاب را داشتند.

فرشاد مختاری در گفت و گو با نسل برهان با اشاره به حماسه ۹ دی اظهار داشت: حماسه ۹دی پاسخ كوبنده اى به تمام ياوه گويى هایی  دشمنان داخلی و خارجی بود که قصد نشان دادن خستگی و ناامیدی مردم نسبت به انقلاب را داشتند.

وی با اشاره به دستاوردهای فتنه ۸۸ افزود: از جمله دستاوردهايى كه مي توان نام برد پايبندى و حساسيت مردم نسبت به مقدسات خود از جمله ماه محرم و تاسوعا و عاشوراى حسينى بود در این برهه مردم درگير  بازى سياسيون بودند و مسئله و اهداف فتنه گران هنوز بر عموم آشكار نشده بود و زمانى كه شعار هایی بر علیه نظام و يا بر عليه رهبری  از زبان فتنه گران خارج شد حساسيت مردم  نسبت به فتنه گران بيشتر شد.

دبير سياسى انجمن اسلامى دانشجويان دفتر تحكيم وحدت دانشگاه آزاد اسلامى اروميه درباره نقش مردم در خاموشی این فتنه افزود: حادثه تلخ رقص و پايكوبى يزيديان زمان و به اتش كشيدن دوباره خيمه حسينيان بود كه خون مردم را به جوش آورد و اين حركت فتنه گران منجبر به رخداد واقعه عظيمِ مردمى ٩ دى شد تا يكبار ديگر بر همگان روشن شود، اين انقلاب كاملا مردمى بوده، است و خواهد بود.

وی گفت:خسارات وارده بر پيكره نظام تقريبا فلج كننده بود ولى به حول قوه الهى انقلاب جمهورى اسلامى ايران با قدرت و توان كامل از ديروزش مقتدرتر ايستاده و از جمله كشورها يا بهتر است بگوييم تنها كشور موثر بر مسائل سياسى و اقتصادى در خاور ميانه است. از جمله خسارات وارده بر پيكره نظام و دولت جمهورى اسلامى ايران ميتوان به تشدّد تحريمها بعد از فتنه۸۸ اشاره كرد.اين تحريمها توسط خائنينى صورت گرفت كه نامه اى را نوشته و امضا كردند و از امريكا يا شيطان بزرگ خواستند كه تحريم هايى فلج كننده را بر ملت عزيز ايران تحميل كند.

مختاری با اشاره به خصارت های مالی واقتصادی وارده برپیکره نظام افزود: این خسارت ها بالغ‌ بر بیش از ۳۲۴ هزار میلیارد تومان است، عددی که می‌تواند در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار فرصت شغلی جدید را در کشور فراهم کرده و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور رامی توانست رفع کند.

وی در پایان افزود: ميتوان ساعت ها از فتنه نوشت و خسارات و دستاوردهاى آن را شمرد ولى در كل فتنه است كه منافق را از غيره مشخص كرده و ريز و درشت انقلاب را از هم جدا ميكند و مردم باید بدانند فتنه هنوز تمام نشده است و تا زمانى كه غرب زده ها و منافقان معاند نظام ريشه كن نشدند ما با چنين فتنه هايى روبه رو خواهیم بود.

 

انتهای پیام/