مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ارومیه؛
۹ دی نمود جواب محکم ملت ایران به استکبار است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ارومیه گفت: این روز تجلی خواست فطری قشر کثیری از مردم بود چرا که مردم ایران تعلق خاطر روانی به این نظام مقدس داشته و دارند؛ 9دی  نه تنها آسیبی برای نظام نداشت  بلکه نمود جواب محکم ملت ایران به استکبار بود.

امین ولی نژاد در گفتگو بانسل برهان درباره ۹ دی اظهار داشت: این روز تجلی خواست فطری قشر کثیری از مردم بود چرا که مردم ایران تعلق خاطر روانی به این نظام مقدس داشته و دارند؛ ۹دی  نه تنها آسیبی برای نظام نداشت  بلکه نمود جواب محکم ملت ایران به استکبار بود.

وی درباره بصیرت مثال زدنی که ملت ایران از خود نشان دادند افزود: توهین و جسارت به ساحت سیدالشهدا علیه السلام برای مردم ایران از هیچ کس و هیچ جناحی پذیرفته شده نیست مردم با بصیرت ایران وقتی ببینند کسی به ساحت مقدسات جسارت میکند تداعی گر دشمنان اهل بیت برایشان هست و مردم با بصیرت ایران جواب دندان شکنی به این افراد دادند..

ولی نژاد با اشاره به نقش حکیمانه رهبری در خاموش کردن آتش این فتنه گفت: مقام معظم رهبری حکیمانه عمل کردند چرا که حضرت آقا تجربیات دهه های ۵۰ و ۶۰ را داشته اند و بهترین تدبیر این بود که خود مردم فتنه گران را برانند و چهره این خبیث ها کامل برای مردم مشخص نبود چون با تبلیغات دروغین فضای جامعه را مسموم کرده بودند. ولی با تدبیر حکیمانه رهبری و مسئولین خود مردم به چهره و اهداف شوم سران فتنه پی بردند.

وی با اشاره به  سران فتنه که تا دیروز خود را ازیاران امام و وفاداران انقلاب می دانستتد به یکباره تغییر رویه داده ودرصدد براندازی نظام برآمدند افزود: تاریخ مرور می شود ما چنین تجربه ای را در صدر اسلام داریم  کسانی مانند طلحه و زبیر که زمانی از یاران پیامبر و امیرالمومنین بودند ولی در جنگ جمل بر علیه امام علی علیه السلام شمشیر کشیدند در واقع پایداری در راه حق سخت است لذا در حریم حقانیت هر کسی ورود ندارد.

ولینژاد در پایان به نقش بی بدیل مردم آذربایجان در جریان این فتنه پرداخت وگفت: به نظر می رسد اگه به قضیه با دید کلی نگاه کنیم مردم آذربایجان نمره قبولی را کسب کرده اند چرا که این مردم همیشه انقلاب و رهبری بوده اند و راهپیمایی مردم آذربایجان جزء بی نظیرترین راهپیمایی ها بود.

 

انتهای پیام/