دبیر انجمن اسلامی دفترتحکیم وحدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه؛
تشکل اصلاح طلب، حامی اصلی فتنه ۸۸ در دانشگاه است

دبیر انجمن اسلامی دفترتحکیم وحدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه گفت: با اینکه چند سال است مردم و دانشجویان بصیر و انقلابی در ۹ دی هرسال فتنه و سران فتنه را محکوم می کنند ولی در طی این چند سال شاهد حمایت های کور کورانه و بی خردانه برخی تشکل های یکبار مصرف  در دانشگاه ها از سران فتنه هستیم.

مسعود حسین زاده در گفتگو با نسل برهان با اشاره به حمایت های تشکل های حامی اصلاحات از سران فتنه افزود:  با اینکه چند سال است مردم و دانشجویان بصیر و انقلابی در ۹ دی هرسال فتنه و سران فتنه را محکوم کرده و از اعمال، افکار و اندیشه آنها که همان پشت کردن به آرمانهای انقلاب اسلامی است که باخون هزاران شهید ثبت شده است اعلام بیزاری کرده و می کنند ، اما در طی این چند سال شاهد حمایت های کور کورانه و بی خردانه برخی تشکل های یکبار مصرف  در دانشگاه ها از سران فتنه هستیم و در این بین این تشکل ها با استفاده از کلمات زیبا همچون عدالت و آزادی برخی دانشجویان ساده لوح و بی بصیرت را نیز با خود همراه می کنند

وی افزود: نکته قابل تأمل اینجاست که آیا این تشکل ها ندانسته مرتکب این اعمال می شوند یا عمدا؟ چطور می شود در دانشگاه های جمهوری اسلامی تعدادی تشکل که خود را تشکلی اسلامی و معتقد و مقید به قانون اساسی می دانند در مقابل نظام اسلامی و مردم همیشه در صحنه قرار بگیرند و از سران فتنه حمایت کرده و خواسته ای مخالف با خواسته ملت را در سر بپرورانند؟

حسین زاده تاکید کرد: از نظر بنده این تشکل ها نه تنها به قانون اساسی و حکومت اسلامی اعتقادی ندارند بلکه تمامی امکانات موجود را در راستای خواسته های پلید اربابان غربی و لیبرال خود بکار می برند ،همانطور که در شعارهای پوچ خود از امام حسین (ع) مایه می گذارند ولی وقتش که برسد به دسته عزاداران آن امام مظلوم هم رحم نمیکنند و همانند یزیدیان زمان بر امام حسین (ع) می شورند.

وی با اشاره به نقش تشکل های انقلابی در این قضایا افزود: در این میان این دانشجویان و تشکل های انقلابی هستند که باید با هوشیاری ،ب صیرت و عملکرد به موقع مقابل این گونه هوجی گری ها ایستاده و نگذارند که دانشگاه، این مکان مقدس به دست غرب پرستان این نوکر لیبرال های غربی بیافتد.

حسین زاده در پایان جمله ای از  امام (ره) را یاد آور شد که فرمودند:  جوانان عزیز دانشگاهی از نفوذ عناصر منحرف و وابسته جلوگیری کنند و نگذارند محیط مقدس دانشگاه آلوده به اغراض منحرفان و وابستگان به اجانب گردد.

انتهای پیام/