دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه؛
تحریم های ظالمانه برعلیه مردم نتیجه فتنه ۸۸ است

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: متاسفانه بعد از این حوادث شاهد آن بودیم که عوامل موثر بر اغتشاشات و با حمایت و خیانت عوامل داخلی فشار زیادی بر ملت و نظام پیاده کردند که تحریم های ظالمانه از جمله این فشار ها است.

حمزه مطلبی در گفتگو با نسل برهان درمورد ۹دی اظهار داشت: در حماسه ۹ دی شور حسینی بسیار به چشم میخورد ، ملتی که دوباره ثابت کرد از انقلابی که با تقدیم جوان هایش بثمر نشسته ، دفاع میکند و به جرات میتوان گفت چنین جمعیتی و چنین شوری نه تنها در ایران و اسلام بلکه در جهان نیز بی سابقه بوده است.

وی با اشاره به نقش ملت در این حادثه عظیم افزود: این رویداد به خوبی نشان داد هر چند نزدیک به سه دهه از انقلاب میگذرد ولی همچنان مردم در صحنه حضور دارند و از امام و رهبری و نظام حمایت میکنند. ودراین بین نقش مردم و بصیرت آنها در شناخت درست و نادرست،حق از نا حق مانع رسیدن این افراد به اهداف پلید خود شد.

مطلبی با اشاره به جنبش ۹دی افزود: این جنبش نشان از وفاداری  و حمایت قاطع  مردم از انقلاب و رهبری است چرا که نشان دادند اینکه گذشته کسانی که در پشت این اغتشاشات هستند هیچ تاثیری بر توجیه  اینکه الان حق هستند ندارد و ملاک حق بودن چیز دیگری است و اثبات آن نیز راه دیگری دارد نه فتنه و آشوب.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: شروع آشوب را میتوان از دقایقی پس ازپایان انتخابات، آن هم با اقدام یکی از نامزد ها مبنی بر پیروز نامیدن خود دانستد هر چند پس از این اقدام برای چند ماه شاهد درگیری های خیابانی، هتک حرمت ها و دیگر موارد این چنینی به هدف ضربه زدن به نظام  بودیم اما رهبری که از همان ابتدا خطر فتنه را گوش زد کرده و همه را دعوت به بصیرت افزایی می کرد و همچنین نقش پر رنگ مردم که با سیل عظیم خود مشت محکمی بر دهان آنان زدند با این حال فتنه گران باز هم به راه خود ادامه داده و از شکست خود عبرت نمی گرفتند

 وی با اشاره به تحریم های صورت گرفته توسط غرب بعد ازفتنه ۸۸ افزود: متاسفانه بعد از این حوادث شاهد آن بودیم که عوامل موثر بر اغتشاشات و با حمایت و خیانت عوامل داخلی فشار زیادی بر ملت و نظام پیاده کردند تحریم های ظالمانه از جمله این فشار هاست ، ایران بعد از جنگ تحمیلی نیز با چنین تحریم ها و فشار هایی مواجه نشده بود.

مطلبی درپایان خاطر نشان کرد: استکبار وقتی قدرت و انگیزه می گیرد که ببیند که کشور مورد نظر دارای فتنه و اختلاف داخلی است و اتفاقات سال ۸۸ بهانه خوبی برای اقدامات جدیدی بود که آنها هم بخوبی از آن استفاده کردند با وجود همه این فشار ها که از خارج وارد شده بود و هزینه هایی که فتنه گران داخلی به نظام جمهوری اسلامی زدند این مردم و رهبری بودند که پیروز این پیکار شدند.