مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ارومیه؛
دفاع از مقدسات در ۹ دی رقم خورد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ارومیه گفت: مردم در حماسه 9 دی نشان دادند که هر جا که پای مقدسات وسط باشد با تمام قدرت به میدان می آیند و از شعائر دینی خود حمایت می کنند و بازنده اصلی آن آمریکا و دشمنان انقلاب بود که باز هم مقابل بصیرت ملت ایران ناکام ماندند.

منصور بهجت  در گفت و گو با نسل برهان با اشاره به حماسه ۹ دی اظهار داشت:  نه دی یکی از حماسه های بزرگ تاریخ کشور شناخته میشود که مردم در آن به صورت خودجوش به مقابله با فتنه و تفرقه رفتند و نشان دادند که در ایران امکان فتنه وجود ندارد تا زمانی که مردم پشت انقلاب و کشورشان هستند اما آنچه که ناخوشایند بود فریب خوردن عده ای از مردم بی بصیرت بودند که ناخواسته آب در آسیاب دشمن ریختند و مدتی کشور را دچار التهاب کردند.

وی افزود: مردم در حماسه ۹ دی نشان دادند که هر جا که پای مقدسات وسط باشد با تمام قدرت به میدان می آیند و از شعائر دینی خود حمایت می کنند و بازنده اصلی آن آمریکا و دشمنان انقلاب بود که باز هم مقابل بصیرت ملت ایران ناکام ماندند.

وی هم چنین در مورد صبر  شکیبایی که  رهبری در مدت فتنه ۸۸ از خود نشان دادند، افزود: حدود ۸ ماه از انتخابات تا حماسه ۹ دی فاصله وجود داشت که رهبری در این مدت بار ها به افرادی که فریب خورده دشمن بودند تذکر دادند که این کار ها به غیر از ضربه به ملت و وحدت کشور چیزی در پی نخواهد داشت‌ و رهبری مدام سعی کردند که در آرامش این موضوع حل شود و مردم در مقابل یکدیگر قرار نگیرند و همیشه به مسئله بصیرت اشاره می فرمودند که آتش فتنه با آگاهی و بصریت خاموش شود اما متاسفانه بعضی از افراد خام حیله گری های دشمن شدند و آتش فتنه را روز به روز برافروخته تر کردند.

 وی در پاسخ به این سوال که چه شد سران فتنه  ای که تا دیروز خود را ازیاران امام و وفاداران انقلاب می دانستتدبه یکباره تغییر رویه داده ودرصددبراندازی نظام برآمدند گفت:در هر جریان اجتماعی ریزش ها و رویش هایی وجود دارد و گذشته خوب افراد الزاما دلیل بر حال آنها نیست. هیچ کس هم از این قاعده مستثنا نیست و هر فردی ممکن است بلغزد. اما آنچه که مد نظر است این است که این فتنه باعث شد که دشمنان انقلاب خیال کنند که کشور آسیب پذیر است و میتوانند با این شیطنت ها به کشور ضربه بزنند.اما رهبری هوشمندانه رهبر انقلاب و بصیرت مردم همیشه در صحنه باعث شد تا بساط فتنه برچیده شود و دشمنان باز هم ناکام بمانند.

وی در پاسخ به اینکه به  نظرشما اگر کسی غیر ازاحمدی نژاد برنده این انتخابات می شد باز شاهداین اختشاشات بودیم افزود: البته که نمیتوان منکر تاثیر احمدی نژاد در این قضایا شد اما آنچه که مسلم است این است که این برنامه از قبل تر ها طراحی شده و شاید اگر هر کسی که وفادار به نظام بوده و سرکار می آمد همین اتفاقات رخ می داد. چرا که موضوع اصلی انتخاب شدن احمدی نژاد یا شخص دیگر نبود. شعار هایی که در تظاهرات ها و آشوب ها گفته شد نمایان گر این موضوع بود که هدف اصلی نظام و انقلاب بود نه احمدی نژاد و امثال او…

  وی در پایان سخنان خود با اشاره به نقش مردم آذربایجان در خلق حماسه ۹دی افزود: مردم آذربایجان همیشه و در همه صحنه ها از روز های انقلاب و دفاع مقدس تا اتفاقات دیگر در صف اول حرکت کرده و پشتیبان انقلاب و کشور بوده است. در قضایای ۸۸نیز کما فی سابق وفاداری خود را به انقلاب نشان داد و پای آرمان های انقلاب ایستاند  و نگذاشتند که آتش فتنه دامان گیر کشور بشود.

برچسب ها: , ,