اختصاصی نسل برهان؛
اینفوگرافی/قانون شکنی تشکل حامی فتنه در دانشگاه ارومیه

اینفوگرافی تخلفات و قانون شکنی تشکل اصلاح طلب دانشگاه ارومیه از سال 94 تا 96 به شرح زیر است.

به گزارش نسل برهان، اینفوگرافی تخلفات و قانون شکنی تشکل اصلاح طلب دانشگاه ارومیه از سال ۹۴ تا ۹۶ به شرح زیر است.