رئیس دانشگاه ارومیه؛
تاریخ: ۴:۲۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
با تشکل یا مراسمی که برای دانشگاه حاشیه ایجاد کند برخورد می کنیم

رئیس دانشگاه ارومیه: همیشه سعی بر این داریم که فضایی با حضور گرایش های مختلف ایجاد کنیم و با تشکلی یا مراسمی که حاشیه ایجاددکند برای دانشگاه برخورد خواهیم کرد.

به گزارش نسل برهان، رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه دیشب در حاشیه نشست با دانشجویان به حواشی ایجاد شده از جانب تشکل اصلاح طلب و پادگان نامیدن این دانشگاه توسط این تشکل پرداخت و گفت: همیشه سعی بر این داریم که فضایی با حضور گرایش های مختلف ایجاد کنیم و با تشکلی یا مراسمی که حاشیه ایجاددکند برای دانشگاه برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: همان پارسال فاطمی راکعی بدون اجازه هیئت سه نفره و شورای فرهنگی سخنران همین تشکل اصلاح طلب را از جانب من مجوز گرفت، ولی بعد مراسم دیدیم که همین مراسم دارای حواشی زیاد بود و برای دانشگاه جز حاشیه چیز دیگری را ایجاد نکرد.

ریاست دانشگاه ارومیه درباره قانون شکنی تشکل اصلاح طلب تاکید کرد: دانشگاه باید آرام باشد و همین منتجب نیا نیز حق به حاشیه کشیدن مراسم روز دوشنبه را ندارد.

حب نقی درباره پادگان نامیدن دانشگاه ارومیه  توسط این تشکل اصلاح طلب تصریح کرد: آیا واقعا دانشگاه ما پادگان است؟! هیچ احدی نمی تواند در طول مدیریت من یک دانشجوی ستاره دار پیدا کند.

رحیم حب نقی خاطر نشان کرد: ما مراسمی آرام را استقبال می کنیم تا مراسم حاشیه دار، و در مورد حواشی ایجاد شده توسط تشکل اصلاح طلب، تصمیم آخر را هیئت نظارت بر تشکل ها خواهد گرفت.

انتهای پیام/