رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه؛
۱۶ آذر روح آزادی و آزادگی را در جنبش دانشجویی تازه کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه : 16 آذر روح آزادی و آزادگی را در جنبش دانشجویی تازه کرد و  وظیفه ما به عنوان مسئول انقلابی حمایت از ارزش های دانشجویی وجلوگیری از انحراف آن است.

به گزارش نسل برهان، پوریوسف امروز در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد ضمن پاسداشت یاد وخاطره شهدای ۱۶ آذر بر این نکته تاکید کرد که  طبق فرمایش شهید بهشتی: “دانشجو موذن جامعه است اگر خواب بماند نماز امت قضا می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به نقش موثر دانشجویان در شکوفایی جامعه پرداخت و گفت:  یک دانشجوی توانمند با روحیه پرسش گری و تجزیه و تحلیل مسائل می تواند در عرصه های مختلف اعم از علمی، فرهنگی، پژوهشی و…جامعه را به حرکت و پویایی در آورده و باعث به وجود آمدن جامعه ای آگاه و توانمند و خود اتکا شود.

پوریوسف افزود: ما در مجموعه دانشگاه آزاد به دنبال تربیت عنصر انقلابی درگرایش های مختلف فرهنگی،آموزشی و اقتصادی  در مقاطع مختلف انقلاب هستیم.

وی  خاطر نشان کرد: ۱۶ آذر روح آزادی و آزادگی را در جنبش دانشجویی تازه کرد و  وظیفه ما به عنوان مسئول انقلابی حمایت از ارزش های دانشجویی وجلوگیری از انحراف آن است و این حرکتی است که سرچشمه آن از قیام امام حسین شروع شده وثمره آن درظهور حضرت حجت خواهد بود.

انتهای پیام/