مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه؛
دانشجویان انقلابی در مقابل نیکسون های داخلی ایستاده اند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه گفت: هیچ چیز تغییر نکرده است اگر روزی دانشجویان عدالتخواه و استکبار ستیز در مقابل ورود نیکسون آمریکایی ایستاده اند امروز دانشجویان انقلابی که از همان سلاله اند مقابل  نیکسون های داخلی خواهند ایستاد ولو به قیمت خونشان.

حسن علیرضازاده در گفت و گو با گروه سیاسی نسل برهان بمناسبت گرامیداشت روز دانشجو و درباره جریان فعلی دانشجویی گفت: بعضی ها در یک اشتباه تاریخی به سر می برند همان اشتباهی که سالها پیش مسئولین دانشگاه تهران مرتکب آن شدند و آن تصور غلط این بود که دانشجو هوشیار نیست و به کارهایی که می شود علمی ندارد و می گذارد استکبار سایه ی شومش را بر سر جامعه ما بیندازد.

وی افزود: هیچ چیز تغییر نکرده است اگر روزی دانشجویان عدالتخواه و استکبار ستیز در مقابل ورود نیکسون آمریکایی ایستاده اند امروز دانشجویان انقلابی که از همان سلاله اند مقابل  نیکسون های داخلی خواهند ایستاد ولو به قیمت خونشان.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه درباره برخورد سرد بعضی مسئولین با پیروزی مقاومت در سوریه گفت: برای فلان همایش ایدز و دیابت و… هزاران تبلیغ میکنند اما هیچ نشانه ای از شعف برای پیروزی نیروهای مقاومت که در اصل در مقابل استکبار خارجی و فرزند نامشروع آمریکا یعنی داعش ایستادند دیده نمی شود و پیشنهاد این است که یک همایش هم برای پیشگیری ودرمان آلزایمر برگزار کنند شاید بعضی چیزها یادمان بیاید.

تا زمانی که دانشجو و استاد به دنبال ظواهر دین و اسلام آمریکایی باشند از آنها حتی حمایت هم می کنند و به رویشان لبخند می زنند اما کافی است به دنبال تحقق اسلام ناب محمدی باشند و احساس خطر کنند آنوقت سعی بر زدنشان میکنند.