رییس مرکز ارتباطات نهاد رهبری در دانشگاه ها؛
جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به ابر قدرت است

رییس مرکز ارتباطات نهاد رهبری در دانشگاه ها گفت: جمهوری اسلامی به برکت خون شهدایش از کشوری که 40 سال پیش به عنوان ژاندارم منطقه و دست نشانده آمریکا بود امروزه به یک کشور تعیین کننده و ابر قدرت تبدیل شده است ، و تا جایی پیش رفته که سردار ایرانی جشن  نابودی داعش را به دنیا اعلام میدارد واین ابر قدرت شدن می تواند باعث بهبود اوضاع سیاسی واقتصادی کشور شود.

به گزارش نسل برهان، ودود حیدری امروز در مراسم گرامیداشت  ۱۶ آذر، در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ضمن گرامیداشت این روز گفت: این روز یاد آور مبارزه با آمریکاست و اگر اصراری بر شعار مرگ بر آمریکا داریم دلیل عقلی پشت آن وجود داشته  و یک واقعیت عینی است.

وی افزود: در ۱۰۰ سال گذشته قریب به ۶۰ کودتا در سرتاسر دنیا اتفاق افتاده این سوال را ولی چرا چنین کودتاهایی هرگز در خود آمریکا صورت نپذیرفته است؟

ودود حیدری تصریح کرد: جمهوری اسلامی به برکت خون شهدایش از کشوری که ۴۰ سال پیش به عنوان ژاندارم منطقه و دست نشانده آمریکا بود امروزه به یک کشور تعیین کننده و ابر قدرت تبدیل شده است ، و تا جایی پیش رفته که سردار ایرانی جشن  نابودی داعش را به دنیا اعلام میدارد واین ابر قدرت شدن می تواند باعث بهبود اوضاع سیاسی واقتصادی کشور شود.

حیدری با ذکر این نکته که اگر به دنبال رفاه اجتماعی و سیاسی هستیم تنها  راهش مبارزه با آمریکاست و از دانشجویان خواست که هرچه بیشتر در راه کسب علم بکوشند و دنبال نقدهای منصفانه به جای اعتراض  در جامعه خویش باشند و خودشان را دست کم نگیرند و نمونه چنین دانشجویان فعالی را فرماندهان دفاع مقدس معرفی کرد که توانستند اتفاقات بزرگی را در جنگ ۸ ساله رقم بزنند.

وی هم چنین خاطر نشان کرد: مرگ جنبش دانشجویی زمانی خواهد بود که از بدنه مردم فاصله گرفته و درگیر احزاب وجریانات سیاسی گردد.