عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان؛
تفکر غربی باید از عرصه آموزش کشور از بین رود

عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: مسئولان و دست اندرکاران عرصه ی سیاست و آموزش نباید اجازه بدهند تفکر غربی و غلط بر دانشگاه های کشور حاکم شود؛ چرا که آثار و نتایج بسیار بدی را در پی خواهد داشت و هزینه ی درمان آن به مراتب بالاتر خواهد پس چه بهتر که از این امر پیشگیری کرد واجازه نداد که تفکر پوچ و غلط که وابستگی را در پی خواهد داشت در دانشگاه ها غالب شود.

سجاد رضایی در گفت و گو با گروه سیاسی نسل برهان بمناسبت روز ۱۶ آذر گفت: روز ۱۶ آذر نماد مقاومت و ایستادگی کسانی است که در مقابل ظلم و ستم ایستادند و با مقاومت خود ثابت کردند که اجازه ی هیچ گونه رابطه ای را با نظام سلطه و دیکتاتوری نخواهند داد.

وی افزود: قشر دانشجو به عنوان افراد تحصیل کرده همیشه به عنوان افراد با بصیرت و دارای درک و بینش سیاسی و اجتماعی و… در جامعه شهره دارد و انتظاری که جامعه از دانشجویان دارد به مراتب بالاتر از دیگر احاد جامعه است.

رضایی تصریح کرد: دانشجویان به عنوان مدیران و سیاست مداران آینده ی جامعه نقش عمده و بسزایی را در پیشرفت و پیشرفت کشور خود قطع به یقین خواهند داشت، برای همین امر دانشجویان باید همیشه با تفکر درست و منطقی که همان تفکر انقلابی است بار بیاید و رشد کنند.

رضایی با اشاره به تفکر وابسته بودن به غرب در بعضی مسئولین گفت: مسئولان و دست اندرکاران عرصه ی سیاست و آموزش نباید اجازه بدهند تفکر غربی و غلط بر دانشگاه های کشور حاکم شود؛ چرا که آثار و نتایج بسیار بدی را در پی خواهد داشت و هزینه ی درمان آن به مراتب بالاتر خواهد پس چه بهتر که از این امر پیشگیری کرد واجازه نداد که تفکر پوچ و غلط که وابستگی را در پی خواهد داشت در دانشگاه ها غالب شود.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاه و دانشجو نباید به عنوان ابزار برای نیل به اهداف گروه خاص مورد استفاده قرار گیرد، بلکه دانشجویان باید به وظیفه ی خود واقف باشند و وارد بازی های سیاسی که دوسر باخت است وارد نشوند؛چراکه در این صورت دانشگاه و دانشجویان از مسیر اصلی خود در سیاست دور خواهند شد و اصل موضوع به فراموشی سپرده خواهد شد.

رضایی در پایان افزود: نباید پیوند میان دانشجو و سیاست از بین برود که این هدف برخی از افراد معلوم الحال است و دانشگاه باید به عنوان مغز متفکر جامعه همیشه در تلاش و تکاپو باشد و اگر خواهان موفقیت است باید از اندیشه ی درست پیروی کند.

 

انتهای پیام/