نتیجه نشست دانشجویان دکتری با هیئت رئیسه دانشگاه ارومیه؛
باز هم توجیهات غیرکارشناسانه و فرافکنی مسئولین

به طوری کلی سیاست عام هیئت رئیسه در این نشست نیز کما فی السابق توجیه و فرافکنی ارزیابی شد و بسیاری از مشکلاتی که می توانست با تدبیر مناسب اساسا رخ ندهند با سو مدیریت رخ می دهند و عجیب اینکه بعد از آن هم نه کسی مسئولیتش را می پذیرد و نه برای ضربه به اعتبار دانشگاه عذر خواهی می‌شود.

به گزارش نسل برهان، امروز مطابق برنامه٬ جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دکتری با هیئت رئیسه دانشگاه برگزار شد و برخی از مشکلات و مسائل به بحث و گفتگو گذاشته شد.

در ابتدای جلسه مواردی که دکتر حب‌نقی در جلسات قبلی قول پیگیری‌شان را داده بودند مطرح شد که ایشان قول داده بودند نامه نگاری و پیگیری مطالبات دانشجویان دکتری٬ همسو با سایر دانشگاه‌های کشور انجام شود٬ که مشخص گشت چنین مکاتبه‌ای اساسا صورت نگرفته است! بدقولی و عمل نکردن به عهد از هیچ شخصی قابل قبول نیست و بویژه اگر از شخصیتی در راس دانشگاه سر زده شود موجب شگفتی و صد البته تاسف است.

پاسخ‌های ریاست محترم در خصوص عدم پیگیری به هیچ وجه قانع کننده نبوده و ما چیزی جز توجیه در آن نیافتیم.

در ادامه مساله پذیرش بی رویه دانشجویان دکتری و بویژه وضعیت خاصی که در سال جاری رخ داده بود مورد سوال واقع شد متاسفانه در این خصوص هم پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکردیم که چطور ممکن است یک “اشتباه فردی”! منجر به چنین فاجعه‌ای گردد.

توجیهات غیرکارشناسانه و فرافکنی قسمت عمده‌ی پاسخ‌ها را شامل می‌شد با این حال این وعده داده شد که در سال آینده با تغییراتی که در سیستم داده خواهد شد امکان چنین اشتباهاتی “به کلی” از بین خواهد رفت هر چند از یاد نبرده‌ایم که در سال گذشته هم وعده‌ی کاهش پذیرش دانشجویان دکتری به صورت چشم‌گیر و متناسب با امکانات و ظرفیت دانشگاه داده شده بود.

سپس مشکلات مربوط به آزمایشگاه‌ها و هزینه‌ی تست ها با هیئت رییسه در میان گذاشته شد در این خصوص دکتر سلیمان‌پور معاونت محترم پژوهش و فناوری ضمن پذیرش کاستی‌های موجود امور را رو به بهبود ارزیابی کردند و بیان فرمودند که با تدابیر اندیشیده شده بزودی تغییرات مفیدی را شاهد خواهیم بود و ما کماکان منتظر تحقق وعده‌ها و مشاهده‌ی تغییرات عملی و محسوس هستیم!

در ادامه مصوبه هیئت امنای دانشگاه در خصوص عدم پذیرش هیئت علمی از خود دانشگاه مورد تدقیق قرار گرفت. در این مورد ریاست محترم قول لغو مصوبه در جلسه‌ی هیئت امنا در بهمن ماه را دادند مگر آنکه مصوبه مشابه برای سایر دانشگاه‌ها هم تصویب گردد و امیدواریم این قول را فراموش نفرمایند.

در ادامه پاره‌ای از مشکلات صنفی مطرح شد، که نتیجه‌ی بحث‌ها به قرار زیر است:

در خصوص وضعیت نابسامان اینترنت پاسخ مشخصی دریافت نکردیم، گویا مسئولین محترم اینکه دانشجو نتواند ایمیل خودش را چک کند مساله‌ای طبیعی می پندارند همچنین در مورد مشکلات مرتبط با امکانات ورزشی نیز پاسخی درخور دریافت نکردیم.
در مورد مساله خوابگاه‌ها در ترم تابستان سرانجام موفق به تفهیم این مساله بدیهی به معاونت محترم مربوطه شدیم و مقرر گشت به دانشجویان دکتری که به علل پژوهشی مجبور به اقامت در دانشگاه هستند در پردیس نازلو خوابگاه اختصاص داده شود.

به طوری کلی سیاست عام هیئت رئیسه در این نشست نیز کما فی السابق توجیه و فرافکنی ارزیابی شد و بسیاری از مشکلاتی که می توانست با تدبیر مناسب اساسا رخ ندهند با سو مدیریت رخ می دهند و عجیب اینکه بعد از آن هم نه کسی مسئولیتش را می پذیرد و نه برای ضربه به اعتبار دانشگاه عذر خواهی می‌شود.

ارجاع دادن تمام مسائل به مشکلات مالی در واقع نوعی فرار به جلو و گریز از مسئولیت است این چگونه مشکلات مالی است که تنها گریبان گیر دانشگاه ارومیه شده و دانشگاه‌های هم سطح به ارائه‌ی خدمات مناسب ادامه می دهند؟

امید است تیم مدیریت دانشگاه ارومیه به درجه‌ای از بلوغ برسند که مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرند که توانایی‌اش را داشته باشند تا دانشگاه ارومیه دیگر جایی نباشد که دغدغه دانشجویانش مشکل چک کردن ایمیل، خوابگاه های ویران و سگ های ولگرد باشد.‌

 

انتهای پیام/