انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار کرد؛
عکس/ گرامیداشت روز دانشجو

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه شب گذشته در سالن 800 نفری شهید چمران دانشگاه، برنامه ای تحت عنوان روز دانشجو برگزار کرد.

به گزارش نسل برهان، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه شب گذشته در سالن ۸۰۰ نفری شهید چمران دانشگاه، برنامه ای تحت عنوان روز دانشجو برگزار کرد.