مسئول بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی؛
داعش نابود شد ولی تفکر داعشی باقی ماند

هرچند که نمی توان انتظار داشت با ازبین رفتن داعش، تفکرتکفیری و داعشئیسم به مثابه ایدئولوژی خطرناک نوظهور نیز به پایان خود برسد، امابه نظر می رسد که شرایط جدید بر منطقه حاکم خواهد شد.

رحیم عباس زاده در گفت و گو با گروه سیاسی نسل برهان درباره سیر ایجاد تفکر داعشئیسم گفت: داعش در حالی در عراق و سوریه متولد شد که پس از انقلاب های عربی، جهان در انتظار ظهور دموکراسی هایی در خاورمیانه بود که به مدد آگاهی مردمی ایجاد خواهند شد؛ اما در مقابل، این ظهور داعش و تفکر داعشئیسم بود که جهان را متأثر و وحشت زده کرد.

وی افزود: وقوع بحران، ضعف حکومت های مرکزی در عراق و سوریه، ناهمگونی منافع قدرت های درگیر دراین بحران و از همه مهمتر،حمایت های مالی و معنوی همه جانبه برخی کشورهای حامی تروریسم مانند عربستان،بزرگترین و مهمترین عوامل ظهور و ماندگاری داعش و گروه های تکفیری در منطقه بودند ولی با این حال در چند سال اخیربه مدد کمک دولت های ضدتروریسم، محور مقاومت، نیروهای بسیج مردمی در عراق و سوریه و مقاومت مردمی شاهد آ ن هستیم که حیطه گسترده فعالیت داعش روزبه روزتنگ تر ونهايتا منطقه از وجود این گروه های تکفیری، پاکسازی شد.

عباس زاده درباره خطرات آینده ای که منطقه را تهدید می کند و آیا اینکه پایان کار داعش در منطقه، اتمام بحران های منطقه ای را نوید می دهد یا خیر گفت: هرچند که نمی توان انتظار داشت با ازبین رفتن داعش، تفکرتکفیری و داعشئیسم به مثابه ایدئولوژی خطرناک نوظهور نیز به پایان خود برسد، امابه نظر می رسد که شرایط جدید بر منطقه حاکم خواهد شد.

وی تصریح کرد: فعالیت های رسانه ای داعش بیش از هرچیزی جهان را متوجه جنایت های آن و ظهور چنین پدیده ای نمود که وحشت را در سرتاسر منطقه و جهان گسترد و این مشکل عمدتا باید توسط حکومت های مرکزی دو کشور عراق و سوریه حل می شد اما ناتوانی و ضعف این دو حکومت منجر به اعلام تشکیل دولت اسلامی از سوی داعش و وحشت آفرینی بیشتر شد و بر همین اساس پای قدرت های منطقه ای به این بحران باز شد که برخی همچون ایران بر اساس دفاع از مرزهای خود و نیز درخواست عراق و سوریه و برخی نیز چون عربستان برای بهره برداری از فرصت پیش آمده در راستای رقابت های منطقه ای خود با ایران به این موضوع وارد شدند و ناهمگونی منافع و نیز حمایت هایی که از سوی عربستان از گروه های تکفیری میشد موجب لاینحل ماندن موضوع و ادامه حیات داعش و در نهایت باز شدن پای قدرت های فرامنطقه ای همچون آمریکا اروپا و روسیه به بحران شد.

مسئول بسیج دانشجویی استان در پایان خاطر نشان کرد: تحت این شرایط اضلاع ناهمگون بحران بیشتر شده و روند مبارزه با داعش پیچیده تر شد اما در نهایت این گروه با فاکتورهای ذکر شده رو به اضمحلال کشیده شد هرچند که تفکر داعشی تا مدت ها در جهان باقی خواهد ماند.

 

انتهای پیام/