یادداشت دانشجویی؛
اقتصاد مقاومتی های قلابی!

دراقتصاد برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی دونظریه وجود دارد برخی معتقدند که با پیوستن به این سازمان، ساختار اقتصادی کشور مستحکم خواهد شد و در نهایت رشد اقتصادی رخ خواهد داد و برخی نیز معتقدند تحکیم ساختاراقتصادی ارتباطی با پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد و ورود بی حد و مرز به دنیای صادرات و واردات با کشورهای توسعه یافته، قبل از آنکه ساختار اقتصاد را تحکیم  ببخشیم ، منجربه نابودی اقتصاد خواهد شد.

به گزارش نسل برهان، محمد رضا بهگام دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه امروز درباره وضعیت فعلی اقتصاد مقاومتی یادداشتی نوشت که به شرح زیر است.

 دراقتصاد برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی دونظریه وجود دارد برخی معتقدند که با پیوستن به این سازمان، ساختار اقتصادی کشور مستحکم خواهد شد و در نهایت رشد اقتصادی رخ خواهد داد و برخی نیز معتقدند تحکیم ساختاراقتصادی ارتباطی با پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد و ورود بی حد و مرز به دنیای صادرات و واردات با کشورهای توسعه یافته، قبل از آنکه ساختار اقتصاد را تحکیم  ببخشیم ، منجربه نابودی اقتصاد خواهد شد.

برای پاسخ به این معما که در حقیقت ، چه روی خواهد داد باید تعریف دقیقی از تحکیم ساختار اقتصادی داشته باشیم این عبارت، در حقیقت همان مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های اقتصادی خارجی است، خواه آن تکانه ها عمدی باشند یا غیر عمدی و بدیهی است که چنین استحکامی بد نیست  به همین خاطر هیچ یک از صاحب نظران اقتصادی آن را رد نمی کنند،بلکه در ارائه ی روش برای رسیدن به این تحکیم ساختار ، اختلاف نظر وجود دارد.

برخی معتقدند تحکیم ساختار این گونه رخ می دهد که کشور در یک یا چند کالای محدود که شرایط تولیدشان محیاتر است، به خود کفایی رسیده وحجم تولید را بیشتر کند تا جایی که صادر کننده ی همین یک کالا گردد. از دیگر سو کشورهای دیگر نیز همین رویه را در پیش گرفته و هر کشور به تخصص در تولید چند کالای محدود برسد و در این دهکده ی جهانی که کشورها به مثابه افراد آن هستند، این کالا هارا با یکدیگر تبادل کرده و روزگار بگذرانیم این گونه ساختار اقتصاد ما مستحکم تربوده و رشد اقتصادی حداکثری خواهد شد.

بدیهی است که این نظرصحیح نیست به این خاطر که وقتی عمده ی کالاهایی که به آنها نیازداریم را به امید دهکده جهانی تولید نکردیم، اگر بحرانی در اقتصاد دیگر کشورها رخ دهد، به واسطه ی ارتباط بیش از اندازه ما، آن بحران دامن ماراهم خواهد گرفت ضمن اینکه بررسی ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته خصوصا آمریکا نشان می دهد که آمریکا نیز به امید دهکده جهانی ننشسته است!

برخی اما شاخص دیگری برای تحکیم ساختار اقتصادی ارائه می دهند ایشان می گویند اقتصاد کشوری مستحکم است که اولا تا حد بالایی از مواد اولیه و کالاهای واسطه برای تولید داخلی راخود تولید کند و در ثانی حجم زیادی ازتولیدات کالاهای نهایی تولید شده در کشور را خود به مصرف برساند نگارنده معتقد است این تعریف بهتر می تواند مستحکم بودن ساختار یک اقتصاد را نشان دهد. چرا که در شرایطی که رکود یا تورم در کشور های عمده جهان باشد، به واسطه محدود بودن ارتباط اقتصاد کشور با آن کشورها، این رکود یا تورم به کشور مامنتقل نخواهد شد. بارها دیده ام وقتی قیمت برخی کالاها بالا می رفت که در تولید آن کالا ها از کالاهای واسطه خارجی استفاده شده بود، وارد کننده علت را افزایش قیمت جهانی معرفی می کرد.

هم چنین در شرایط  رکود در بازارهای  جهانی ، بعضا برخی کارخانه های قوی در برخی صنایع ورشکسته می شوند طبیعتا در چنین شرایطی اگر عمده ی کالاهای نهایی تولید شده در کشور را به امید صادرات تولید کرده باشیم ، ضرر خواهیم کرد. تحقیقات نشان داده که طبق این شاخص، آمریکا و ژاپن مستحکم ترین ساختارها را بین کشور های صنعتی عضو تجارت جهانی دارند ضمن اینکه  عمده ی این کشور ها پیش از ورود به بازار های جهانی ، ساختار اقتصادی خویش را بدین معنا مستحکم نموده اند.

به نظر می رسد، در شرایطی که هر کسی تعریفی ازاقتصاد مقاومتی ارائه می دهد تا جایی که گاه برخی به وضوح در تضادبا یکدیگراند.تعریف دوم که در این نوشته ارائه شد، می تواندشاخص خوبی برای تشخیص اقتصاد مقاومتی حقیقی که در همه کشورهای توسعه یافته ی جهان موجود است از اقتصاد مقاومتی قلابی باشد که با پی گیری اش ، امیدی به رشد اقتصاد مقاومتی نیست.

 

انتهای پیام/